YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin Yrkeshögskola erbjuder utbildningar på eftergymnasial nivå. Utbildningarna möter efterfrågan som finns ute på arbetsmarknaden. Utbildningarna anpassas också i takt med att behoven ändras. YrkesAkademin Yrkehögskola har ett nära samarbete med arbetslivet och aktiva ledningsgrupper till varje utbildning.

Tekniker tunga maskiner och fordon

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med underhållning av maskiner och fordon. Läs mer på Framtid.se om yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-06)
Påbörjad (2022-08-15)
2023-02-06
2023-08-15
2024-02-06
Utbildningsslut
2023-02-28
2023-12-20
2024-05-31
2025-02-28
2025-05-31

Tekniker tunga maskiner och fordon

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med underhållning av maskiner och fordon. Läs mer på Framtid.se om yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.

Utbildningsstart
2023-02-06
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-05-31
2025-01-31

Affärsutvecklare besöksnäring

YrkesAkademin Yrkeshögskola

En affärsutvecklare skall utveckla och paketera tjänster mot befintliga och nya kundgrupper inom turist och besöksnäringen. Läs mer om Affärsutvecklareframtid.se.

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2023-06-16
2025-06-20
2026-06-12
2027-06-11
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Laborant - distans

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Laboratorieassistenter eller en Laborant (som det också kallas) arbetar huvudsakligen med mikrobiologiska och kemiska analyser samt med utförande av standardiserade tester. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Miljösanerare samhällsbyggnad

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Sanerare röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser. En stor del av arbetet är också att sköta det löpande renhållningsarbetet i exempelvis industrier. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15