På Yhguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Jag förstår

Pedagogik och undervisning

Bransch och arbetsplats

Inom yrkeshögskolan finns just nu två typer av pedagogiska utbildningar – till trafiklärare och till flyginstruktör.

Som trafiklärare arbetar du oftast på en trafikskola eller en yrkesutbildning av något slag. Den teoretiska undervisningen kan ofta ske i grupp medan körövningarna sker individuellt med varje elev.

Som flyginstruktör arbetar du troligtvis på ett privat företag för att utbilda piloter. Yrket är ganska nischat, men för en duktig instruktör finns det arbete.

Yh-utbildningar

En yh-utbildning startas endast om det finns ett behov på arbetsmarknaden av arbetskraft inom just det yrket. Inom varje bransch eller arbetsområde kan efterfrågan variera mellan olika speciella kompetenser vilket gör att vissa utbildningar avslutas och nya skapas.

Framtiden

Det kommer ska stora pensionsavgångar inom trafikläraryrket de närmaste åren. Dessutom har nya EU-regler medfört efterfrågan på kontinuerlig vidareutbildning för alla yrkesförare. Behovet av att utbilda nya bussförare kommer även det att öka. Det innebär ett stort behov av trafiklärare under en längre tid framöver. 

Trender och strömningar inom området

  • MOOC (Massive Open Online-Courseller)
  • Neurovetenskap
  • Certifiering

Källa trender: Digital kompetens och lärande

Restplatser

Integrationspedagog

Vuxenutbildningen Piteå

Är du en medmänniska som vill se andra människor växa? Har du förmågan att sätta dig in i andra människors situation? Mår du bra av att ta ansvar och dessutom är en god lyssnare? Då ska du söka den här utbildningen. Du är nämligen väldigt viktig. Både för de människor som behöver hjälp att bygga sitt nya liv och för det nya samhället vi bygger tillsammans med dem. Det omfattande flyktingmottagandet i Sverige ställer krav på ett bra mottagande och en fungerande in...

Utbildningsstart:

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-07-31

Antal poäng:

220 YH-poäng (ca 1,1 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Piteå kommun

Restplatser

CRM-konsult

Nackademin

Customer Relationship Management, CRM, är inte bara en programvara, utan snarare en hel affärsfilosofi. Syftet är att lägga fokus på och ge bästa möjliga service till de kunder man redan har, snarare än att lägga tid och energi på att försöka skaffa nya. Tanken är att nöjda kunder som verkligen får vad de vill ha är lojala, och i sin tur attraherar nya kunder till företaget. Det ger förstås en lönsam win-win-situation för alla parter. Kar...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-26)

2017-08-25

Utbildningsslut:

2018-06-30

2019-05-24

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Stockholms kommun

Behandlingspedagog

Centrum för utveckling och lärande CUL

Behandlingspedagog 440 Yh-poäng - Vuxenutbildning - Cul Vill du jobba med att stödja människor i utsatta situationer och ta ansvar för ett bättre liv? Vill du jobba inom socialt arbete, missbruksvård eller kriminalvård? Vill du hjälpa barn och unga att få en bättre skolgång? Vill du stimulera och motivera människor inom socialpsykiatri? Gillar du att jobba med människor i förändringsprocesser av olika slag? Då är yrkeshögskoleutbildningen till behandlingsped...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2015-08-17)

Påbörjad (2016-08-15)

2017-08-21

2018-08-01

Utbildningsslut:

2017-08-31

2018-06-29

2019-06-14

2020-06-12

Antal poäng:

440 YH-poäng (ca 2,2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Hudiksvalls kommun

Behandlingspedagog

Campus Nyköping

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen får du kunskap om hur du bemöter och arbetar med människor med bl.a neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbrukare eller...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-06-29

2019-07-01

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Nyköpings kommun

Integrationspedagog

Campus Nyköping

Ser till att du finns där du behövs som mest Antalet människor på flykt i världen har ökat explosionsartat. Det innebär att efterfrågan på integrationspedagoger med rätt kompetens är mycket stor. Många nya HVB- hem har öppnats, nya planeras och allt fler integrationsverksamheter byggs upp för att tillgodose behoven i landet. Anställningsbehovet är och kommer fortsatt att vara omfattande. Att arbeta som integrationspedagog innebär att du bland annat hjälper nyanlä...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-07-02

2019-07-01

Antal poäng:

225 YH-poäng (ca 2,3 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Nyköpings kommun)

Kulturkommunikatör

Centrum för flexibelt lärande, CFL

Kulturkommunikatör är en nytänkande kreativ utbildning där du får både teoretisk kompetens och praktiska färdigheter för att med kulturens kraft förändra människa och samhälle. Du använder projektmetoder för struktur och planering. Du lär dig förstå människa och samhälle ur sociokulturellt perspektiv. Överblicka och behärska den kulturella arenan med din egen estetiska förmåga som verktyg. Om utbildningen Kulturkommunikatör ger dig praktisk och teoretisk i...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-15)

2017-08-21

2018-08-20

Utbildningsslut:

2018-06-15

2019-06-07

2020-06-05

Sista ansökningsdag:

2018-05-15

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Bollnäs kommun

Pedagogisk vägledare vid funktionshinder

Yrgo

Utbildningen ska leda till att du vidareutvecklar din pedagogiska yrkeskompetens och din förmåga att i nätverk planera och utforma individanpassat kvalificerat vardagsstöd. Utbildningen utvecklar din förmåga att ta utvidgat ansvar för social dokumentation, att driva utvecklingsarbete och att vägleda kollegor i kvalitetsarbete. Arbetsmarknad I framtiden krävs spetskompetens inom social dokumentation, socialt nätverksarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete s...

Utbildningsstart:

2017-08-21

2018-09-01

Utbildningsslut:

2019-06-10

2020-06-10

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

Göteborgs kommun

Studiehandledare på modersmål med IKT-kompetens

Centrum för utveckling och lärande CUL

Utbildning till studiehandledare på modersmålet med IKT-kompetens ger dig kompetens för att arbeta i vardagen med att handleda elever i skolan på ett pedagogiskt sätt.  Den ger dig möjlighet att arbeta med studiehandledning inom ett brett yrkesområde, både i grundskolan och gymnasieskola och även inom andra studieformer som till exempel vuxenutbildning. Vad får du lära dig? Utbildningen genomsyras av yrkesfokus. Utveckling av din egen yrkeskompe...

Utbildningsstart:

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-06-10

Antal poäng:

225 YH-poäng (ca 1,1 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

DISTANS (Hudiksvalls kommun)

Branscher:

Pedagogik

Data & IT

Stödpedagog

Yrkeshögskolan Landskrona

Vill du arbeta med utveckling och stöd inom funktionshinderområdet? Vidareutbilda dig till stödpedagog! Behovet av stödpedagoger inom den offentliga och privata omsorgen ökar då kraven på den brukar nära personalens kompetens blir allt högre och mer specifik. Utbildningen till stödpedagog ger dig möjlighet att utvecklas inom din profession.Fördjupade kunskaper om metoder och arbetssätt som t.ex. alternativkompletterande kommunikation, AKK har avgörande betydelse ...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-06-01

2019-06-01

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Landskrona kommun)

Stödpedagog

Campus Nyköping

En vidareutbildning som hjälper dig att stödja andra Inom den privata och offentliga vården finns stora behov av stödpedagoger för den som lever med funktionsnedsättning. Under utbildningen får du professionell kunskap om hur du med hjälp av pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd kan öka möjligheterna till en bättre tillvaro och hälsa för dem i behov av stöd. Du kommer också att få större pedagogisk och etisk kompetens i mötet med både brukare och ...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-06-29

2019-07-01

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Nyköpings kommun)

Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning

Uddevalla Vuxenutbildning

Välkommen att söka en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för att arbeta kvalificerat med personer som har funktionsnedsättningar. Du kommer att få verktyg för analys och kartläggning för att kunna ge individuellt vardagsstöd. Du kommer också att medverka till att implementera metoder och arbetssätt kring brukarna samt handleda, stödja och fortbilda stödassistenter och studerande. Efter fullgjord utbildning skall du kunna arbeta som stödped...

Utbildningsstart:

2017-08-21

2018-08-20

Utbildningsslut:

2018-07-31

2019-07-31

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 1 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Uddevalla kommun

TV-produktionsspecialist

GTV Gamleby

En kvalificerad yrkeshögskoleutbildning för dig som vill jobba med film och TV Utbildningen är bred och ger de grundkunskaper som krävs för jobb i team på flera olika positioner i produktions- och teknikbolag för tv, film och web. Efter studierna kan du arbeta som projektledare, produktionsledare, producent, bildproducent, produktionsassistent, tv-ljudtekniker,  bildingenjör, fotograf, redigerare, researcher eller teknisk ledare. Utbildningen svara...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-06-29

2019-07-01

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Västerviks kommun

Boendehandledare och integrationsassistent med specialisering på ensamkommande barn och ungdomar

Östsvenska yrkeshögskolan

Den här utbildningen kommer att ge dig god kännedom om samhällets möjligheter till insatser för barn och unga. Du kommer få läsa om migrations- och asylprocesser och öka din förståelse av kulturella sammanhang och religioner. Du kommer bl.a. få öva på att diskutera genusfrågor och frågor om sexualitet och samlevnad. Du kommer också få utveckla din förmåga att kommunicera; interkulturellt, med ungdomar och genom tolk och få kunskap om konflikthantering. Efter utbildninge...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-29)

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-06-01

2019-05-31

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Kinda kommun)

Integrationspedagog

Campus Värnamo

Integrationspedagog är en utbildning som leder till arbete med att stödja ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från ankomst tills de har etablerat sig i Sverige. Stor vikt läggs bland annat på att skapa kompetens kring olika kulturer, kunskap om integration och samtalskompetens. Stort rekryteringsbehov Efter avslutad utbildning kan du arbeta som integrationspedagog, ungdomspedagog för HVB-hem och stödboende eller som un...

Utbildningsstart:

2017-08-28

Utbildningsslut:

2019-05-31

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Värnamo kommun

Psykiatrispecialiserad undersköterska/Skötare/Stödpedagog

Yrgo

Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningsstart:

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-06-29

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

Göteborgs kommun

Stödpedagog

Hermods Yrkeshögskola

Här får du möjlighet att kombinera ditt arbete med studier och få specialistkompetens som verkligen efterfrågas inom dagens och morgondagens arbete inom funktionsstöd- och omsorgsarbetet. Som stödpedagog kommer du att kunna ta det övergripande ansvaret i olika verksamheter inom funktionsstödsområdet. Dina främsta uppgifter kommer att vara att förmedla kunskap samt utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheten. Behovet av stödpedagoger är stort och växer kraftigt hela tiden. ...

Utbildningsstart:

2017-08-28

2018-12-31

Utbildningsslut:

2019-06-10

2020-06-10

Antal poäng:

210 YH-poäng (ca 2,1 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Karlskrona kommun)

Stödpedagog

Hermods Yrkeshögskola

Här får du möjlighet att kombinera ditt arbete med studier och få specialistkompetens som verkligen efterfrågas inom dagens och morgondagens arbete inom funktionsstöd- och omsorgsarbetet. Som stödpedagog kommer du att kunna ta det övergripande ansvaret i olika verksamheter inom funktionsstödsområdet. Dina främsta uppgifter kommer att vara att förmedla kunskap samt utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheten. Behovet av stödpedagoger är stort och växer kraftigt hela tiden. ...

Utbildningsstart:

2017-08-28

2018-09-01

Utbildningsslut:

2019-06-10

2020-06-10

Antal poäng:

210 YH-poäng (ca 2,1 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Östersunds kommun)

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Östsvenska yrkeshögskolan

Efter utbildningen till stödpedagog inom funktionshinderområdet kommer du ha kompetenser för att ta ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, den sociala dokumentationen och metodhandledning i olika verksamheter inom funktionshinderområdet. Du kan få arbeta med verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete där stödpedagogens främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheter. Framtida arbetsplatser kan bl...

Utbildningsstart:

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-06-30

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 1 år)

Studietakt:

100%

Hospitality Management

Yrgo

Our International Hospitality Management Programme, taught in English, endeavors to educate future managers for the demands of the future International Hospitality Industry. The Programme combines academic studies with practical real-world experience.  The Hospitality Management Programme is recognized by several international hospitality universities in Europe, USA, and Australia. This means that our students have the opportunity to apply for third and/or final year en...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2015-08-31)

Påbörjad (2016-09-05)

2017-09-04

Utbildningsslut:

2017-09-01

2018-07-16

2019-07-15

Antal poäng:

405 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Göteborgs kommun

Trafiklärarutbildning

Västerås Yrkeshögskola

Är du intresserad av trafik? Vill du utbilda andra till att bli goda förare? Utbildningen är 1,5-årig och bedrivs på heltid (ej distans) 15 veckor LIA (Lärande i arbete) Målet med utbildningen är att ge dig en mycket god teoretisk och praktisk grund till att arbeta som trafiklärare. Som trafiklärare är du ett föredöme i trafiken och utbildar elever till att också bli det. Du kommer möta människor i olika åldrar och med olika bakgrund, vilket...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-12-04

2018-12-10

Utbildningsslut:

2017-12-29

2019-05-26

2020-05-20

Sista ansökningsdag:

2017-10-06

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Västerås kommun

Integrationspedagog

Centrum för utveckling och lärande CUL

Integrationspedagog, 225 Yh-poäng, 45 veckor - Vuxenutbildning - Cul - Distansutbildning Integrationspedagogutbildningen ger dig kompetens för att arbeta i vardagen med ensamkommande barn och ungdomar, flyktingar och invandrare. Den ger dig möjlighet att arbeta med integration inom ett brett yrkesområde. Vad får du lära dig? Utbildningen genomsyras av yrkesfokus. Utveckling av din egen yrkeskompetens, genom praktiska övninga...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2017-08-14)

2018-08-01

Utbildningsslut:

2018-08-01

2019-06-14

Sista ansökningsdag:

Löpande ansökan

Antal poäng:

225 YH-poäng (ca 1,1 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

DISTANS (Hudiksvalls kommun)

Socialpedagog med inriktning KBT

Västerås Yrkeshögskola

FÖR DIG SOM VILL ARBETA MED BEHANDLING OCH UTVECKLING AV MÄNNISKOR Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid (ej distans) 23 veckor LIA (Lärande i arbete) Utbildningen ger dig kvalificerad yrkeskompetens för socialpedagogiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna. Din arbetsmarknad finns bl.a. på behandlingshem, inom sociala verksamheter i kommun och landsting, på boenden för ensamkommande barn samt inom pedagogiskt inriktade ve...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2017-08-14)

2018-08-13

Utbildningsslut:

2019-05-26

2020-05-24

Antal poäng:

410 YH-poäng (ca 2,1 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Västerås kommun

Utbildningsstart:

2017-08-21

Utbildningsslut:

2019-07-31

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Vimmerby kommun

Utbildningsstart:

2017-08-21

2018-08-20

Utbildningsslut:

2018-06-10

2019-06-10

Antal poäng:

210 YH-poäng (ca 1,1 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Västerås kommun

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

2017-08-21

2018-08-20

Utbildningsslut:

2019-06-07

2020-06-12

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Stockholms kommun

Branscher:

Data & IT

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2017-12-31

2018-12-31

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Kalmar kommun

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

Påbörjad (2015-08-24)

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2017-09-30

2018-05-25

2019-05-24

Antal poäng:

450 YH-poäng (ca 2,3 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Stockholms kommun

Utbildningsstart:

2017-08-28

2018-08-10

Utbildningsslut:

2019-06-10

2020-06-10

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

DISTANS (Forshaga kommun)

Utbildningsstart:

Påbörjad (2015-09-01)

Påbörjad (2016-05-05)

2017-08-28

2018-08-01

Utbildningsslut:

2017-09-01

2018-05-31

2019-04-30

2020-06-12

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Linköpings kommun

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-09-01)

2017-08-28

Utbildningsslut:

2017-12-20

2018-12-20

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Härryda kommun

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-29)

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-06-10

2019-06-10

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Skövde kommun)

Utbildningsstart:

2017-09-04

Utbildningsslut:

2019-05-31

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Lidköpings kommun

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

Påbörjad (2015-09-14)

Påbörjad (2016-09-12)

2017-09-11

Utbildningsslut:

2017-08-31

2018-08-01

2019-08-01

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Stockholms kommun

Branscher:

Data & IT

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-11-28)

2017-11-01

2018-11-01

Utbildningsslut:

2018-03-15

2019-03-01

2020-03-01

Sista ansökningsdag:

2017-08-31

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Vännäs kommun

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

Påbörjad (2017-02-01)

2018-01-08

2019-01-07

Utbildningsslut:

2018-02-28

2018-12-21

2019-12-20

Antal poäng:

225 YH-poäng (ca 1,1 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

DISTANS (Falu kommun)

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-08)

2018-01-08

Utbildningsslut:

2017-12-31

2019-06-07

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Upplands-Bro kommun

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

Påbörjad (2017-01-16)

2018-01-08

2019-01-07

Utbildningsslut:

2018-06-08

2019-05-31

2020-06-12

Sista ansökningsdag:

2017-08-31

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Lerums kommun

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

Påbörjad (2017-01-16)

2018-01-15

Utbildningsslut:

2018-06-13

2019-06-13

Sista ansökningsdag:

2017-08-31

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Borlänge kommun

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-03-01)

Påbörjad (2017-03-20)

2018-03-01

2019-03-01

Utbildningsslut:

2017-08-31

2018-08-31

2018-12-31

2020-10-30

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Helsingborgs kommun

Branscher:

Pedagogik

Utbildningsstart:

Påbörjad (2017-08-01)

2018-08-01

Utbildningsslut:

2018-01-10

2019-01-10

Antal poäng:

100 YH-poäng (ca 0,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Västerås kommun

Branscher:

Pedagogik