På Yhguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Jag förstår

Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Bransch och arbetsplats

I dag är det inte bara arbetsplatser inom kommun och landsting som finns att tillgå för utbildade inom hälso- sjukvård och sociala yrken. Privata utförare ökar och står för många arbetstillfällen. Kompetenskraven förändras på grund av en kontinuerlig utveckling av innehållet i många av yrkena och efterfrågan på välutbildad arbetskraft ökar. 

Förutom sjukhus och vårdcentraler kan arbetsgivare till exempel vara tandläkarmottagningar, institutioner, behandlingshem eller apotek. Många inom arbetspmrådet är även egna företagare som arbetar på uppdrag av större organisationer.

Yh-utbildningar

En yh-utbildning startas endast om det finns ett behov på arbetsmarknaden av arbetskraft inom just det yrket. Inom varje bransch eller arbetsområde kan efterfrågan variera mellan olika speciella kompetenser vilket gör att vissa utbildningar avslutas och nya skapas.

Framtid

Då befolkningen i Sverige blir äldre och våra möjligheter att behandla olika sjukdomar förbättras så ökar behovet av både äldreomsorg och hälsovård.

Inom arbetsområdet kommer du med utbildning på eftergymnasial nivå vara mycket efterfrågad. 

En stor del av cheferna inom hälso- och sjukvård ser att tekniska framsteg kommer att påverka verksamheten under de kommande fem åren.

/17th Annual Global CEO Survey av PWC

Trender och strömningar inom området

  • Demografiska utmaningar
  • Internetvård
  • Förebyggande hälsovård

Behandlingspedagog

Campus Nyköping

En utvecklande resa mot ett arbete där du verkligen behövs Inom missbrukarvård, kriminalvård och socialvård finns ett starkt behov av utbildad personal med en humanistisk människosyn. Som behandlingspedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Under utbildningen får du kunskap om hur du bemöter och arbetar med människor med bl.a neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbrukare eller...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-06-29

2019-07-01

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Nyköpings kommun

Hälso- och vårdadministratör

Yrkeshögskolan Landskrona

En utbildning som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med kvalificerade administrativa uppgifter inom hälso- och vårdområdet. Vill du arbeta som en administrativ spindeln i nätet och utveckla nya rutiner, skriva journaler, boka patienter, dokumentera, arkivera, hjälpa till med IT-support och mycket annat inom offentlig eller privat sjukvård? Då är detta en utbildning för dig. Efter utbildningen ska du kunna tillämpa kunskaper och ...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-06-01

2019-07-01

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Landskrona kommun

Medicinsk Fotterapeut

Yrgo

Utbildningen ger den kompetens som erfordras för att arbeta som medicinsk fotterapeut inom hälso- och sjukvård eller som egen företagare. Utbildningen ger dig kvalificerade teoretiska och praktiska kunskaper för att självständigt kunna bedöma och utföra fotterapi utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Arbetsmarknad Fotterapeutens arbetsmarknad finns inom hälso- och sjukvård, inom kommunal vård och omsorg samt i privata verksamheter. Fotterapeuter behö...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

2018-09-01

Utbildningsslut:

2017-12-31

2018-12-20

2019-12-20

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Göteborgs kommun

Medicinsk Sekreterare

Vårdyrkeshögskolan

Ökade krav i vårdsektorn Vården står inför stora förändringar i framtiden. Journaldokumentation och vårdens processer behöver bättre IT- och supportstöd från medicinska sekreterare. Genom de stora förändringar som sker inom vården kommer den medicinska sekreteraren att bli en nyckelperson med viktig kompetens i organisationen. Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare. Du kan arbeta både självständigt och i ett team med flera kollegor. Du kommer att ha...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2018-06-10

2019-06-10

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Göteborgs kommun

Medicinsk sekreterare

Campus Nyköping

Bli betydelsefull på mer än ett sätt Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen. Som medicinsk sekreterare arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassifice...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

2018-08-21

Utbildningsslut:

2018-06-08

2019-06-10

2020-06-10

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Nyköpings kommun

Steriltekniker

Vårdyrkeshögskolan

En efterfrågad utbildning som ligger i tiden Behovet av utbildade steriltekniker ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Operationsavdelningar använder avancerade robotar som kräver nya kompetenser. Arbetet som utförs av steriltekniker utgör en viktig del i arbetet med att ge vården förutsättningar för att förhindra vårdrelaterade infektioner. Om sterilisering inte fungerar, fungerar inte hel...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-29)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2017-12-20

2018-12-20

Antal poäng:

250 YH-poäng (ca 1,3 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

DISTANS (Stockholms kommun)

Tandsköterska

Vårdyrkeshögskolan

God framtid inom tandvård Det är stor efterfrågan på tandsköterskor i Stockholm med omnejd. Grunden till detta ligger mycket i den höga medelåldern inom yrket, där hela 31 % av de yrkesverksamma inom kåren är i åldern 55-64 år. Vårdyrkeshögskolan erbjuder en utbildning som ger dig kompetens att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik, i nära samarbete med tandläkare. Utbildningen genomförs i samarbete med Folktandvården Uppsala & Stockholms lä...

Utbildningsstart:

2017-08-21

2018-08-01

Utbildningsslut:

2018-12-21

2019-12-20

Antal poäng:

325 YH-poäng (ca 1,6 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Stockholms kommun

Tandsköterska

Hermods Yrkeshögskola

Är du flexibel, noggrann och vill ha ett efterfrågat yrke där du får arbeta med människor? Då är Hermods YH-utbildning Tandsköterska något för dig! Det är en hög medelålder inom yrket, vilket kommer att medföra stora pensionsavgångar under de kommande 10 åren, med ett växande behov av ersättningsrekryteringar. Denna utbildning ger dig både de teoretiska och praktiska kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. För att stimulera din motivation som...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2017-12-20

2018-12-20

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Karlskrona kommun

Tandsköterska

Campus Nyköping

Spikrak väg mot ett framtidsjobb med bett Runt om i landet råder stor brist på tandsköterskor - de närmaste tio åren kommer över 6 000 nya tandsköterskor att behöva rekryteras enligt SKL. Som tandsköterska jobbar du bland annat med att assistera vid tandvårdsbehandlingar, göra tandhälsokontroller, förbereda behandlingar, ge lokalbedövning och utföra enklare fyllningar. Efter utbildningen, som är utformad i nära samarbete med både Folktandvården och privata tandlä...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-21

Utbildningsslut:

2017-12-20

2018-12-20

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Nyköpings kommun

Tandsköterska

Vårdyrkeshögskolan

God framtid inom tandvård Det är stor efterfrågan på tandsköterskor i Stockholm med omnejd. Grunden till detta ligger mycket i den höga medelåldern inom yrket, där hela 31 % av de yrkesverksamma inom kåren är i åldern 55-64 år. Vårdyrkeshögskolan erbjuder en utbildning som ger dig kompetens att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik, i nära samarbete med tandläkare. Utbildningen genomförs i samarbete med Folktandvården Uppsala & Stockholms lä...

Utbildningsstart:

2017-08-21

2018-08-01

Utbildningsslut:

2018-12-21

2019-12-20

Antal poäng:

325 YH-poäng (ca 1,6 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Karlstads kommun

Medicinsk sekreterare - Uppsala

Nackademin

Medicinsk sekreterare Uppsala – Vill du bli en nyckelperson inom vården? Är du bra på att samordna och trivs med att arbeta med människor? Är du dessutom noggrann och gillar att skriva kan arbetet som medicinsk sekreterare vare en perfekt utmaning för dig. Nu tar vi ledningen för kompetensutveckling och specialisering inom sjukvårdsadministrationen. Arbetet som medicinsk sekreterare handlar i grunden om att dokumentera och adminis...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-26)

2017-08-25

2018-08-27

Utbildningsslut:

2018-06-29

2019-05-24

2020-07-31

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Uppsala kommun

Hud- och spaterapeut

Yrkeshögskolan Landskrona

En 1,5-årig utbildning till Hud- och spaterapeut i samarbete med Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR). Vill du jobba med andra människors hälsa och välbefinnande? För allt fler är det viktigt at ta hand om sin hälsa och kropp. Efterfrågan på hud- och kroppsbehandlingar ökar ständigt och arbetsmaknaden för hudterapeuter är gynnsam. Förutom den mer traditionella verksamheten inriktad på arbete på salong, efterfrågas yrkeskompetensen inom handeln. Det...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2017-08-28

Utbildningsslut:

2017-12-15

2018-12-21

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Landskrona kommun

Medicinsk Sekreterare

Vårdyrkeshögskolan

Ökade krav i vårdsektorn Vården står inför stora förändringar i framtiden. Journaldokumentation och vårdens processer behöver bättre IT- och supportstöd från medicinska sekreterare. Genom de stora förändringar som sker inom vården kommer den medicinska sekreteraren att bli en nyckelperson med viktig kompetens i organisationen. Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare. Du kan arbeta både självständigt och i ett team med flera kollegor. Du kommer att ha...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-10)

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-06-10

2019-06-10

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

DISTANS (Gävle kommun)

Medicinsk Sekreterare

Campus Varberg

Medicinska sekreterare spelar en viktig roll för kvaliteten och säkerheten på det viktiga dokumentationsarbete som utförs inom sjukvården. Yrket har utvecklats mycket under de senaste tjugo åren och idag är efterfrågan stor på medicinska sekreterare med hög administrativ kompetens och kunskaper inom bland annat IT, ekonomi och juridik. Behovet av medicinska sekreterare är stort, och förväntas vara det även under kommande år. Det stora behovet beror bland annat på...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-29)

2017-08-28

2018-08-10

Utbildningsslut:

2018-06-08

2019-06-10

2020-06-10

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Varbergs kommun

Psykiatrispecialiserad undersköterska/Skötare/Stödpedagog

Yrgo

Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningsstart:

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-06-29

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

Göteborgs kommun

Specialistutbildad undersköterska inom Gerontologi, Geriatrik, Demens och Rehabilitering

Yrgo

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom vård och omsorg om äldre med tyngdpunkt på gerontologi, geriatrik demens och rehabilitering. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofr...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-29)

2017-08-28

2018-09-01

Utbildningsslut:

2018-06-08

2019-06-10

2020-06-10

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

Göteborgs kommun

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Östsvenska yrkeshögskolan

Efter utbildningen till stödpedagog inom funktionshinderområdet kommer du ha kompetenser för att ta ett övergripande ansvar för det pedagogiska arbetet, den sociala dokumentationen och metodhandledning i olika verksamheter inom funktionshinderområdet. Du kan få arbeta med verksamheternas utvecklings- och kvalitetsarbete där stödpedagogens främsta uppgift är att vara en förebild, lära ut, förmedla kunskap, utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheter. Framtida arbetsplatser kan bl...

Utbildningsstart:

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-06-30

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 1 år)

Studietakt:

100%

Tandsköterska

Vårdyrkeshögskolan

God framtid inom tandvård Det är stor efterfrågan på tandsköterskor i Stockholm med omnejd. Grunden till detta ligger mycket i den höga medelåldern inom yrket, där hela 31 % av de yrkesverksamma inom kåren är i åldern 55-64 år. Vårdyrkeshögskolan erbjuder en utbildning som ger dig kompetens att arbeta som tandsköterska i vårdteam på tandvårdsklinik, i nära samarbete med tandläkare. Utbildningen genomförs i samarbete med Folktandvården Uppsala & Stockholms lä...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-12-27)

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-06-29

2018-12-20

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Gävle kommun

Vårdadministratör

Östsvenska yrkeshögskolan

Utbildningen till vårdadministratör, som går på Nyströmska skolan i Söderköping, ger dig mycket goda förutsättningar för ett arbetsliv med administrativt arbete inom vårdsektorn. Du erbjuds en bred utbildning som har ett nära samarbete med Region Östergötland. Utbildningen till vårdadministratör, som går på Nyströmska skolan i Söderköping, ger dig mycket goda förutsättningar för ett arbetsliv med administrativt arbete inom vårdsektorn. Du erbjuds en bred utbildning som har ett nä...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-29)

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-05-25

2019-05-24

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Vårdadministratör - Medicinsk sekreterare

Yrkeshögskolan i Karlstad

Vill du jobba med dokumentation inom hälso- och sjukvård, på läkemedelsföretag eller inom medicinsk forskning? Då ska du bli vårdadministratör.  Utbildningen ger dig kunskaper om patientrelaterad dokumentation och arkivering, vårdjuridik, medicinsk engelska, diagnos- och åtgärdskodning, vårdflödet och vårdens administration och organisation, hälso- och sjukvårdens finansiering och ekonomistyrning samt hur omvärldsförändringar kan påverka din yrkesroll. ...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-29)

2017-08-28

2018-08-27

Utbildningsslut:

2018-06-01

2019-05-31

2020-05-29

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Karlstads kommun

Specialistundersköterska inom multisjukdom hos äldre

Hermods Yrkeshögskola

Arbetar du som undersköterska och är redo för nästa steg?  Här får du möjlighet att kombinera ditt arbete med studier och få specialistkompetens som verkligen efterfrågas inom dagens och morgondagens sjukvård. Behovet av specialistkompetens är stort och växer kraftigt hela tiden. Vårdsektorn står inför en gigantisk arbetskraftbrist och störst är bristen inom äldreomsorgen. Behovet av specialistutbildade undersköterskor inom området multisjukdom ökar i t...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-09-01)

2017-09-01

Utbildningsslut:

2018-08-31

2019-08-30

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Karlskrona kommun)

Medicinsk sekreterare

Nybro Vuxenutbildning

Utbildningen syftar till att ge den kompetens som krävs för att utföra de alltmer avancerade och datoriserade administrativa arbetsuppgifterna inom hälso- och sjukvårdssektorn. Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som omfattar 2 års heltidsstudier, bunden till studieorten. Utbildningen medicinsk sekreterare vänder sig till dig som vill arbeta i offentlig eller privat hälso- och sjukvård (benämndes tidigare som läkarsekre...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-09-05)

2017-09-04

Utbildningsslut:

2018-08-31

2019-08-31

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Nybro kommun

Specialistundersköterska - äldre

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska! I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildni...

Utbildningsstart:

2017-09-04

Utbildningsslut:

2019-05-31

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Västerviks kommun)

Vårdadministratör

Yrgo

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvård. En tredjedel av utbildningen är verksamhetsförlagd vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet. Utbildningen följer inte normala terminstider. Arbetsmarknad Det finns stort behov av arbetskraft inom området. De studerande som genomgått utbildningen har haft goda möjligheter till anställning. Genomförd utbildning ...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-01-18)

Påbörjad (2016-03-14)

Påbörjad (2016-09-05)

Påbörjad (2016-10-05)

Påbörjad (2017-01-01)

Påbörjad (2017-03-01)

2017-09-04

2017-10-01

2018-01-08

2018-03-01

2018-10-01

2019-03-01

Utbildningsslut:

2018-01-08

2018-02-28

2018-05-31

2018-07-31

2018-12-31

2019-02-28

2019-06-10

2019-09-30

2020-01-01

2020-02-29

2020-09-30

2021-02-28

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Göteborgs kommun

Apotekstekniker

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid som apotekstekniker I dag är apoteket så mycket mer än endast receptbelagda mediciner. Som apotekstekniker ger du även tips och råd om allt från tandvård och hygien till solskydd och egenvård av enklare åkommor. Efter tre terminers heltidsstudier kan vi garantera att du har den kompetens som krävs för att möta apoteksteknikeryrkets föränderliga behov. Gillar du att arbeta med service, försäljning och vill ha en rådgivande roll in...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2017-01-16)

2018-01-15

Utbildningsslut:

2018-06-01

2019-06-07

Sista ansökningsdag:

2017-11-13

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Stockholms kommun

Medicinsk sekreterare

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid som medicinsk sekreterare Efter fyra terminers heltidsstudier har du de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare på till exempel ett sjukhus, en vårdcentral inom företagshälsovården eller ett läkemedelsföretag. Dina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande beroende på var du kommer att arbeta. Du kommer att fungera som spindeln i nätet mellan patient, anhöriga och personal och använda dig av en hög servicegrad, l...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-01-01)

Påbörjad (2017-01-16)

2017-08-21

2018-01-15

2018-08-20

Utbildningsslut:

2017-12-31

2019-12-20

2019-07-31

2019-12-27

2020-07-31

Sista ansökningsdag:

2017-11-13

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Stockholms kommun

Tandsköterska

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Vill du ha ett omväxlande arbete där du träffar många olika människor? Utbilda dig till tandsköterska! Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du rengör och steriliserar instrument och ser till att utrustning och arbetsmaterial finns framme och är i ordning. En tandsköterska kan också arbeta självständigt med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i a...

Utbildningsstart:

Påbörjad (2017-01-23)

2018-03-12

Utbildningsslut:

2018-06-10

2019-09-01

Sista ansökningsdag:

2017-11-15

Antal poäng:

325 YH-poäng (ca 1,6 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

DISTANS (Oskarshamns kommun)

Apotekstekniker

Yrgo

Apotekstekniker 300 Yh-poäng I dag när apoteken har utvecklats till en plats som människor söker sig till inte bara för att hämta ut recept utan också för att få råd att behandla egenvårdsåkommor samlivstilsproblematik är det mycket viktigt att Apoteksteknikern som kommer i kontakt med kunderna kan ge relevanta råd för enklare åkommor. Apoteksteknikern behöver också ha kunskaper om folkhälsa samt kunna avgöra när en kund skall hänvisas till vården...

Utbildningsstart:

2018-08-10

Utbildningsslut:

2020-06-10

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Göteborgs kommun

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-29)

2017-08-28

Utbildningsslut:

2018-06-10

2019-06-10

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Skövde kommun)

Utbildningsstart:

2017-08-28

2018-01-08

2018-08-01

Utbildningsslut:

2018-12-21

2019-06-28

2019-12-20

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Stockholms kommun

Utbildningsstart:

2017-08-28

Utbildningsslut:

2019-06-10

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Jönköpings kommun

Utbildningsstart:

2017-08-28

2018-08-27

Utbildningsslut:

2019-07-31

2020-06-10

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Skövde kommun)

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-02-01)

2017-09-04

2018-02-01

Utbildningsslut:

2018-02-01

2019-06-10

2020-02-01

Antal poäng:

200 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Sollentuna kommun)

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-03-21)

2017-10-02

2018-03-01

Utbildningsslut:

2017-10-31

2019-03-31

2019-09-30

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Stockholms kommun

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-08-22)

2018-01-08

Utbildningsslut:

2017-12-20

2019-06-28

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 1,5 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Östersunds kommun

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-01-25)

Påbörjad (2017-01-23)

2018-01-18

Utbildningsslut:

2017-12-15

2018-12-20

2019-12-20

Sista ansökningsdag:

2017-10-15

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Linköpings kommun

Utbildningsstart:

2017-09-04

2018-09-03

Utbildningsslut:

2019-05-24

2020-05-22

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Linköpings kommun