På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Film

Stödpedagog

Stödpedagog

Hermods Yrkeshögskola

Stödpedagog

Brinner du för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens utveckling och livskvalitet? Känner du dig mogen att inspirera och vägleda dina arbetskollegor i det pedagogiska arbetet? Då är utbildningen Stödpedagog något för dig! Utbildningen ger dig fördjupad kunskap inom individanpassat vardagsstöd samtidigt som du får den kompetens som krävs för att kunna ta en mer ledande roll i teamet för att stärka kvalitén på brukarstödet. Utbildningen ges på distans och halvfart så att du har möjlighet att kombinera arbete och studier.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du fördjupad kunskap om intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt dess orsaker och konsekvenser. Du har fördjupad kunskap om olika teoretiska perspektiv på människans utveckling samt samband mellan hälsa och levnadsvanor. Du har även fördjupad kunskap inom olika pedagogiska metoder som bidrar till ökad livskvalitet hos individer med kognitiva funktionsnedsättningar. Utbildningen ger dig kompetens inom organisationsarbete samt ger dig färdigheter för att kunna ta ett utökat ansvar på arbetsplatsen.  

Efter utbildningen kan du arbeta som stödpedagog på olika boenden enligt SOL och LSS, korttidsboende för barn/ungdomar och vuxna eller som personlig assistent. Du kommer att tillsammans med verksamhetsansvarig kunna leda teamet samt utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Innehåll och upplägg

Utbildningen bygger på entreprenöriellt lärande där du som studerande tar ansvar över ditt eget lärande med stöd och coachning från utbildaren. Undervisningen kan bestå av bland annat webbaserade teoretiska genomgångar, föreläsningar, projektarbeten och självstudier. Distansundervisningen sker över Hermods digitala utbildningsplattform. Där sker kommunikation med utbildare och övriga studerande samt återkoppling och handledning. Som ett komplement till självstudierna innehåller utbildningen ett antal fysiska träffar för att stimulera och motivera dig som studerande. De fysiska träffarna innehåller workshops, studiebesök och gästföreläsningar men kan också innehålla introduktioner inför ny kurs, provtillfällen eller examinationer. Utbildningen innehåller även praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kurser

  • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15p
  • Examensarbete, 15p
  • Fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningar, 30p
  • Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35p
  • LIA, 30p
  • Människan i utveckling, 25p
  • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35p
  • Socialt arbete, lagstiftning och organisation, 15p

 

200 YH-poäng

Start *

Påbörjad

2019-09-02

Slut

2020-06-12

2021-06-11

Studietakt

50%

Sista ansökn.dag *

2019-04-30

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

Ansök direkt