UX Designer

UX design är inte bara grafik. UX-designers utvärderar användarnas behov och affärsmål, möter intressenter, väljer metoder och visar en stark förståelse för olika forskningsmetoder.

Utbildningen gör dig till en brobyggare mellan mänskliga behov och teknik. Ditt uppdrag är att undersöka hur dessa samspelar och hur du kan använda psykologin för att ta fram design och teknik på bästa sätt. Som UX-designer organiserar och genomför du intervjuer med konsumenter, gör observationer, använder etnografiska verktyg, utför kontextuell utredning och andra kvalitativa metoder.

Du får lära dig hur du samlar in data och vilka forskningsmetoder som finns, skapa användarflöden, interaktionsdesign och utforska skillnaderna mellan UI och UX, lära dig hur du använder digitala verktyg som Adobe XD, Framer, Sketch, Proto.io och Origami och mycket mer.

Utbildningen är 90 veckor lång, 67 av dessa veckor kommer du att tillbringa på vårt campus i Karlskrona, resterande 23 veckor gör du din praktik någonstans i världen.

Avgifter: Avgiftsfritt och CSN berättigat för nordiska studenter.