På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Film

Platschef

Platschef

Nackademin

Platschef

Som platschef spelar ditt arbete en viktig roll i att kunna möta de höga krav som ställs på byggandet inför såväl dagens som framtidens kraftiga befolkningsökning, som kräver fler bostäder, lokaler och anläggningar.

För att vi ska kunna implementera besluten om bostadsbyggen och infrastruktursprojekt i praktiken spelar platschefen en stor roll. Förmågan att på rätt sätt leda medarbetare i sådana projekt har stor inverkan på projektets utfall och huruvida de leder till den önskade förändringen som samhället behöver.

Behovet av platschefer fortsätter att öka i de flesta kommuner och arbetsgivarna har expansiva anställningsplaner inför framtiden för att kunna möta dagens bostadsbrist som råder i 243 av landets 290 kommuner.

Under ett år kan du som varit yrkesverksam som arbetsledare eller entreprenadingenjör inom bygg i minst tre år vidareutbilda dig till platschef på Nackademin. Utbildningen riktar sig till dig som jobba som platschef och fördjupa dina kunskaper inom ledarskap, ekonomi och juridik så att du kan ha helhetsansvaret för stora bygg- eller anläggningsprojekt – från kontrakt till överlämnande och med ansvar för att projektet lever upp till de krav om kvalitet, miljö och arbetsmiljö som finns.

Yrkesroller efter utbildningen
Efter utbildningen kommer du ha den kompetens som krävs för att arbeta som platschef inom byggproduktion eller mark och anläggning. Utbildningen ger dig de färdigheter du behöver för att kunna ha helhetsansvaret för att ett byggprojekt möter ekonomiska och tidsangivna ramar i avtalet samt att arbetet i projektet följer angivna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Du kommer att ha kompetens för att kunna leda projektteamet bestående av arbetsledare, yrkesarbetare, entreprenadingenjörer, inköpare och underentreprenörer.

Efter utbildningen kan du jobba som:

  • Platschef, bygg och anläggning 

Utbildningen
Den här vidareutbildningen riktar sig till dig som varit yrkesverksam i minst tre år som arbetsledare eller entreprenadingenjör inom bygg- eller anläggningsbranschen och som vill utveckla din kompetens för att kunna gå vidare till nästa steg som platschef.

Under utbildningen behöver du ta mycket eget ansvar och undervisningen fokuserar framförallt på praktiska moment och workshops. Det är en platsbunden utbildning med ett varierat upplägg med både fysiska träffar och digitalt instuderingsmaterial så att du ska kunna kombinera utbildningen med jobb vid sidan av.

Som platschef med helhetsansvar för ett bygg- eller anläggningsprojekt har du personalansvar och ansvar för byggprojektets ekonomi- och projektstyrning. Under utbildningen får du den kunskap du behöver inom lagstiftning som påverkar upphandling, personalfrågor, arbetsmiljö och ÄTA. Du lär dig att upprätta och följa upp budgetkalkyler och olika typer av övergripande planer som styr verksamheten och som är avgörande för att du ska kunna ha helhetsansvaret för ett byggprojekt.

För att kunna leda medarbetare och arbetslag på byggarbetsplatsen fokuserar en stor del av utbildningen på att utveckla dina ledarskapsegenskaper för du ska kunna hantera och samordna såväl egen som extern personal under projektets gång.

I utbildningen ingår bland annat:

  • Personalansvar inom ett bygg- eller anläggningsprojekt med medföljande arbetsrätt
  • Ledarskapsmetoder för motivering av individer och grupper samt hur man skapar framgångsrika arbetslag
  • Arbetsplatsens utformning, arbetsmiljöplaner och arbetsmiljölagen
  • Olika entreprenadformer, avtal och administrativ hantering av ÄTA
  • Ekonomistyrning och planering vid ett bygg- eller anläggningsprojekt och de verktyg som används
  • Dokumentation för upprätthållande av kvalitet, miljö och arbetsmiljö vid ett bygg- eller anläggningsprojekt
  • Projektövergripande planer för bygg- eller anläggningsprojekt

Studietakt

100%

Poäng

200 YH-poäng

Start *

2020-08-17

Slut

2021-06-18

Sista ansökn.dag *

Sen ansökan

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

Ansök direkt

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Platschef på Nackademin .