På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård

Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård

Östsvenska yrkeshögskolan

Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård

Utbildningen till Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård är 2 år på halvtid och distans.

Utbildningen ger dig fördjupad kompetens för vård och omvårdnad om vårdtagare i livets slutskede.

Som specialistutbildad undersköterska inom palliativ vård kan du arbeta inom t.ex. omsorg, slutenvård eller hospicevård. Fokus i palliativt arbete är att skapa bästa möjliga livskvalitet för vårdtagare med obotlig sjukdom samt att stötta närstående. Arbetet handlar om att ta vara på det friska och se människan bakom det sjuka. Arbetet genomförs i team tillsammans med bl.a. sjuksköterska, läkare och sjukgymnast och det är vanligt att du får bära primärt ansvar tillsammans med sjuksköterska för ett antal vårdtagare. Som specialistutbildad inom palliativ vård kan du även få möjlighet att vara en rådgivande och handledande profession i den verksamhet du arbetar i. Att specialisera sig som undersköterska inom palliativ vård innebär att du bygger upp en fördjupad mental och praktisk färdighet för hur du förhåller dig och skapar bästa möjliga livskvalitet till individer som befinner sig i livets slutskede.

Fokus i palliativt arbete är att skapa bästa möjliga livskvalitet för svårt sjuka, döende samt att stötta deras närstående. Arbetet genomförs i team tillsammans med bl.a. sjuksköterska, läkare och sjukgymnast och du kan komma att bära primärt ansvar tillsammans med sjuksköterska för ett antal vårdtagare. Som specialistutbildad inom palliativ vård kan du även få möjlighet att vara en rådgivande och handledande profession i den verksamhet du arbetar i. Att specialisera sig som undersköterska inom palliativ vård innebär att du bygger upp en fördjupad mental och praktisk färdighet för hur du förhåller dig och skapar bästa möjliga livskvalitet till individer som befinner sig i livets slutskede.

Under utbildningen får du utveckla dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom specialiserad omvårdnad, bemötande, salutogent förhållningssätt, evidensbaserat arbete, palliativ vårdfilosofi, lagar och föreskrifter, dokumentation, specifik omvårdnad om barn med obotlig sjukdom, tvärprofessionellt teamarbete, kollegial handledning, symptom och smärtkartläggning och patientsäker omvårdnad. Efter fullgjord utbildning kan du arbeta inom palliativ vård på bl.a. särskilt boende eller sluten sjukvård och med möjlighet till rådgivande och handledande ansvar inom den egna verksamheten.

Under utbildningens sista termin genomförs en LIA-period där teori omsätts till praktik och ger dig ökad kontakt med landsting eller privat aktör.

200 YH-poäng

Start *

Påbörjad

Slut

2019-06-30

Studietakt

50%

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

JAG VILL HA MER INFORMATION

Vill du ha mer information om en utbildning? Här kan du kontakta utbildningsanordnaren om Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård på Östsvenska yrkeshögskolan .