På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Affärsutvecklare komplex försäljning

Affärsutvecklare komplex försäljning

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Affärsutvecklare komplex försäljning

Bristen på säljare med kompetens inom komplex försäljning är påtaglig. Framtiden visar dessutom på ett allt större behov. Komplex försäljning handlar om att förstå kundens värde och tillgodose dess behov med en affärsmässig lösning, att skapa djuplodade kundrelationer genom relationsmarknadsföring och relationsförsäljning.

Utbildningen är inriktad mot business to businessförsäljning där en fullfjädrad affärsutvecklare inom komplex försäljning kan identifiera, genomföra, följa upp och utvärdera nationella samt internationella försäljningsprocesser.

Förmågan att upprätta långvariga kundrelationer och förstå kundens värde och behov är viktigare än någonsin inom business to business-försäljning. Arbetsgivarna behöver personer som har kompetenser såväl inom affärsmannaskap som försäljning och marknadsföring.

Utbildningen Affärsutvecklare komplex försäljning ger dig bland annat kompetens för att förstå och värdera val av marknadskommunikation, samt lär dig att planera säljarbetet efter uppsatta mål. Att driva kundrelationsarbetet genom ett CRM-system är så gott som standard på de flesta arbetsplatser och något som också ingår i kursutbudet.

Affärsutvecklare komplex försäljning är med andra ord en utbildning som skapar fina förutsättningar för din framtida yrkeskarriär.

Efter genomförd utbildning finns möjligheten att vända sig till såväl stora internationella företag, som till mindre och nationella aktörer. Vi har, i våra tidigare utbildningar inom Försäljningsakademien, sett att i många fall är det den studerandes LIA-perioder som varit grunden för anställning. Då LIA:n motsvarar ungefär en tredjedel av utbildningen så hinner du skaffa både arbetslivserfarenhet och ett nätverk. Och om personkemin finns där kanske du rentav har jobbet fixat redan innan du tagit examen!

Lärande i Arbete (LIA)
En tredjedel av utbildningstiden är förlagd på en eller flera arbetsplatser. Det sker i form av tre längre praktikperioder under terminerna två, tre respektive fyra. Tillsammans utgör de 25 eller 27 veckor, beroende på utbildning. Erfarenheten visar, att en utbildning som blandar teori med praktik skapar en solidare kunskapsgrund. Man får bättre insikt i vad yrket innebär och kan dessutom knyta viktiga kontakter för framtiden. Det är inte ovanligt att studenter får anställning hos någon av sina LIA-värdar. Därför är det också viktigt att LIA-perioderna inte är för korta – båda parter måste få tid att lära känna varandra.

Försäljningsakademien samarbetar med ett femtiotal företag, organisationer och myndigheter – såväl i Västra Götalandsregionen som i övriga Sverige – möjligheten att du skall finna en LIA-plats som passar just dig är därför stor.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Ta ansvar för att driva affärsprocesser och övervaka att uppsatta mål nås
 • Ta ekonomiskt ansvar för budget och nå uppsatta mål
 • Planera eget arbete självständigt för att generera resultat utifrån uppsatta mål
 • Ansvara för att leda grupper mot mål och i arbetssituationer som är stimulerande och utvecklande för varje deltagare socialt och etiskt
 • Värdera och identifiera kunder utifrån ekonomiska aspekter och utforma säljstrategi
 • Samverka med marknad till att marknadsplaner följs och planera marknadsaktiviteter i säljarbetet
 • Identifiera nya potentiella marknader och kommunicera via digitala kanaler
 • Leda arbetet i en fullständig komplex försäljningsprocess
 • Självständigt leda projekt från skiss till genomförande och uppföljning
 • Leda och ansvara för att projektplaner når uppsatta mål
 • Självständigt identifiera nya potentiella marknader och kunder inom komplexa B2B branscher i Sverige och utomlands och utveckla dessa

400 YH-poäng

Start *

2019-09-02

Slut

2021-06-12

Studietakt

100%

Sista ansökn.dag *

Löpande ansökan

* Dubbelkolla gärna datum med anordnaren

Ansök direkt