Fyll i det som är viktigt för dig

Utökat sök

Studietakt

Studieform

Utbildningsstart

Utbildningslängd

Övrigt

Din sökning på gav 1411 träffar

Arbetsledare Hållbar grönyteförvaltning

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Som arbetsledare inom utemiljö har du ansvar för att leda personal, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål.

Behovet av arbetskraft som kan förvalta de gröna offentliga stadsytorna är stort. Det är stora pensionsavgångar i branschen och ett ökat kompetensbehov på grund av nya krav på planering, uppföljning, kvalitet och kostnadseffektivitet. Fastighetsbolag, parkförvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar och entreprenörsföretag med skötselåtaganden är alla arbetsplatser där efterfrågan är mycket stor på arbetsledare som kan sköta och förvalta utemiljö.

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt tre fysiska träffar och varje träff är två till tre dagar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen. YrkesAkademin bedriver denna utbildning i samarbete med Trädgårdsakademin.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta gronautbildningar@ya.se 

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-11-29)
Påbörjad (2023-01-09)
2023-11-01
2024-11-01
Utbildningsslut
2023-03-31
2024-05-31
2025-04-30
2026-04-30
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Restplats finns
Ansökan stänger
2023-05-15
Branscher
Djur & natur
Ekonomi, admin, sälj
Studieort
DISTANS (Ängelholms kommun)
Restplats finns

Drift- och underhållsingenjör, infrastruktur

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Som drift- och underhållsingenjör ansvarar du för att förvalta, underhålla och utveckla infrastrukturen. Det innebär att du under en vanlig arbetsdag kan jobba med upphandling, kontroll, uppföljning och underhållskontrakt.

I din kommande yrkesroll kommer du att arbeta med befintliga och framtida system kring exempelvis tekniska funktioner, material och miljöpåverkan. Det finns ett omfattande behov av modernisering och utveckling av Sveriges infrastruktur, därmed kommer du att ha goda förutsättningar till arbete var du än befinner dig.

Det finns flera olika inriktningar att specialisera sig inom, dessa kan i sin tur leda till olika arbetsuppgifter, du kommer till exempel kunna arbeta på järnvägssidan, eller specialisera dig på broar.

Arbetsuppgifter som kan förekomma är identifiering, åtgärder och förebyggandet av problem i den befintliga infrastrukturen.

Yrkesroller

 • Drift- och underhållsingenjör
 • Projektingenjör inom drift och underhåll
 • Anläggningsförvaltare
 • Arbetsledare för drift och underhåll
 • Projektledning och projektstyrning inom drift och underhåll
 • Besiktningsman

Distansupplägg
Utbildningen är på distans med fem fysiska träffar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta ann-catrin.haggstahl@ya.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-01-17)
Påbörjad (2023-01-16)
2024-01-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
2025-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Restplats finns
Ansökan stänger
2023-10-29
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Luleå kommun)
Restplats finns

Elnätsspecialist inom Ställverk- och Transformatorteknik

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Nya tekniska lösningar kräver ny kompetens. Ställverk- och transformatortekniker får kompetens inom såväl gammal som ny teknik och kan möta utmaningen inom våra nya smarta elnät.

Utbildningen är på heltid med en flexibel studieform. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen, två till tre dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

Elbranschen har slagit larm om arbetskraftsbrist och behöver 2 600 nya ingenjörer och tekniker de närmaste åren. Denna utbildning leder därför till ett intressant och utvecklande arbete med goda karriärmöjligheter.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-01-09)
2024-01-08
Utbildningsslut
2023-12-22
2024-12-22
Studietakt
100%
YH poäng
225 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan öppnar
Restplats finns
Ansökan stänger
2023-10-31
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Malmö kommun)
Restplats finns

Internationell affärsinriktad speditör

Yrgo

VÅRSTART

Utbildningen bedrivs i Göteborg och Piteå.

Vill du jobba med planering av transporter, problemlösning och affärsutveckling på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt? Som speditör, även kallad logistiker, ansvarar du för att hitta nya, effektiva logistiklösningar åt dina kunder och löser problem när de uppstår.

Att arbeta som speditör
Som speditör planerar du transporter av gods åt kunder och ser till att de sker på ett lönsamt och hållbart sätt. Eftersom transporterna ofta sker internationellt behöver du vara specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument.

Framförallt tre saker kännetecknar en bra speditör:

 • Du ger god och professionell service och kommunicerar tydligt med dina kunder.
 • Du är flexibel och hittar snabbt nya lösningar när saker inte går enligt plan.
 • Du är affärsinriktad och kan skapa merförsäljning av logistiktjänster.

Yrkesroller och arbetsplatser
Efter avslutad utbildning kan du till exempel jobba som speditör, logistiker, transportsäljare eller logistiksäljare. Din framtida arbetsplats kan vara på transport- och speditionsföretag, på rederi, vid flyget eller inom handel och industri.

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig bland annat

 • internationell spedition och kostnadseffektiv logistik
 • affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster
 • transportekonomi, logistikrätt, internationell handel och affärskommunikation
 • vilka transportalternativ som är lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv
 • lönsam miljölogistik
 • om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-01-17)
Påbörjad (2023-01-16)
2024-01-08
Utbildningsslut
2023-11-30
2024-11-30
2025-11-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Branscher
Transporttjänster
Ekonomi, admin, sälj
Övrigt
Satellitort
Piteå
Restplats finns

Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet

Utbildningen ger dig kunskaper för att planera, driva och vidareutveckla en småskalig men affärsmässig och resurseffektiv livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet. Du får även övergripande kunskaper om besöksnäring och entreprenörskap, vilket ger dig möjlighet att bredda kärnverksamheten och få ökad lönsamhet.

Efter avslutad utbildning kan du:

 • Bedriva småskalig livsmedelsproduktion på ett hållbart, affärsmässigt och lagenligt sätt med fokus på hållbara metoder inom odling, djurhållning och förädling.
 • Använda ny kunskap, teknik och innovation inom området livsmedelsproduktion.
 • Identifiera mervärden (unique selling points) i verksamhetens utbud för att befästa och utveckla ett starkt varumärke och på ett relevant sätt marknadsföra dina produkter till målgruppen främst genom digitala medier och storytelling.
 • Väga samman produktionsmål, kvalitetsmål, marknad, miljömål och ekonomiska mål och därefter fatta självständiga beslut för en hållbar utveckling av verksamheten, exempelvis enligt LEAN-metoden. Du lär dig att coacha medarbetare och lösa personalkonflikter.
 • Kommunicera med relevanta yrkestermer från den småskaliga livsmedelsproduktionen på engelska eller annat främmande språk för att kunna samverka med besöksnäringen.

Utbildningen leder till en yrkesexamen, för att få examensbevis krävs minst betyget godkänt i samtliga kurser. Du som inte har fått betyget Godkänd på samtliga kurser tilldelas utbildningsbevis, på detta redovisas betyg på de kurser som du slutfört.

Utbildningen är avgiftsfri men du står själv för böcker, studiematerial och andra omkostnader under utbildningen.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-01-16)
2024-01-15
2025-01-13
Utbildningsslut
2023-12-22
2024-12-20
2025-12-19
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Branscher
Teknik & tillverkning
Restplats finns