Yrkesutbildningar i Jönköping

YH-utbildningar som erbjuds i Jönköping. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på yrkesutbildningar Jönköping gav 42 träffar

Affärsinriktad redovisningsekonom

Affärshögskolan

Ekonomiutbildning för dig som vill ha breda jobbmöjligheter efter examen. Bli en nyckelperson i verksamheters ekonomiska utveckling! 

2 år | Jönköping | Kostnadsfri & CSN-berättigad

Som affärsinriktad redovisningsekonom är du specialiserad inom redovisning, bokföring och ekonomisk rådgivning. Du har en viktig uppgift att stötta ledningen i ekonomiska beslut, kunna delta i budgetarbetet och göra ekonomiska bedömningar för att uppnå verksamhetens lönsamhetsmål. Eftersom examen kommer du kunna arbeta i alla möjliga branscher som bland annat:

  • Ekonomiassistent
  • Företagsekonom
  • Redovisningsekonom
  • Redovisningskonsult
Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Studietakt
100%
YH poäng
425 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Ekonomi, admin, sälj

Automationsingenjör robotik

Teknikhögskolan

Vill du vara med och automatisera industrin? Studera till Automationsingenjör robotik och var med och påverka framtidens tillverkningsprocesser. Jobba med installation, programmering och driftsättning av automatiska anläggningar.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Matematik 2
• Praktisk ellära
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du formell behörighet? Så blir du behörig till Teknikhögskolan »

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Teknik & tillverkning
Data & IT

Produktionsutveckling

Campus Värnamo

Vill du vara med och utveckla framtidens tillverkningsindustri?
Företagen står mitt i en spännande utvecklingsprocess där nya tekniska lösningar, automation, robot och digitalisering är avgörande för att effektivisera produktionen och på ett hållbart sätt öka företagens konkurrenskraft.

Efterfrågad kompetens
Det här är en mycket intressant utbildning för dig som vill vidareutbilda dig och/eller har erfarenhet av att jobba inom branschen och som vill ha en ny inriktning i din karriär. Det finns ett stort behov av kompetens och du kommer i din nya yrkesroll att bidra till att förbättra och utveckla produktionsprocesser i små eller större företag.

Effektiv produktion
Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN produktion och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.

Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern automatiserad tillverkning.

Efter utbildningen kan du självständigt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Teori i praktiken
25% av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) eller examensarbete ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs i Värnamo, Jönköping, Växjö och Ljungby.

Du är i skolan en dag per vecka, lärande i arbete (LIA) på arbetsplatsen med successivt mer kvalificerade uppgifter två dagar per vecka samt självstudier. Undervisande lärare har specifik yrkeserfarenhet från branschen.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

Kontakt
Hanna Hartikainen
Programansvarig Produktionsutveckling
0370-37 79 78

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-25
2026-08-24
Utbildningsslut
2025-12-19
2026-12-18
2027-12-17
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-23
Branscher
Teknik & tillverkning
Ekonomi, admin, sälj
Data & IT
Satellitort
Jönköping, Växjö, Ljungby

Bygg och anläggning inriktning Infrastruktur - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Movant YH

Som Anläggningsarbetare bidrar du till att förverkliga och upprätthålla olika samhällsinfrastrukturprojekt. Arbete kräver ofta fysisk styrka, skicklighet och noggrannhet för att säkerställa att projektet utförs korrekt och säkert. Det är stor efterfrågan på utbildade anläggare!

Vår utbildning erbjuds via den nya utbildningsformen Nationell Yrkesutbildning (NY), vilket svarar på den stora efterfrågan inom anläggningsbranschen.

Satsa på din framtid! Med vår yrkesutbildning Bygg och anläggning Infrastruktur får du kompetens att arbeta som Anläggare med byggande, drift och underhåll av vägar, broar, gröna ytor, vatten- och avloppsarbeten inom infrastruktursektorn.

Som Anläggningsarbetare kommer dina arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar mycket. Du kan arbeta med allt ifrån tunnelbyggen, på flygplatser, anlägga gräsmattor, plattsättning av gångar m.m.

Utbildningen
Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som anläggningsarbetare (anläggare). Du har lärt dig att utföra anläggningsarbeten samt dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du har fått kunskaper om grundläggning, vägbyggnad, vägunderhåll och ledningsbyggnad samt enklare stensättning och plattläggning. Du har även fått kunskaper om jord- och bergmaterials hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper.

Utbildningen är på ett år och på heltid. Utbildningen bedrivs på plats i Skövde och i Jönköping, där du har lärarledd undervisning 2 dagar i veckan, resterande delar bedrivs i form av självstudier, grupparbete och distansstudier. Via vår lärplattform har du studiematerial, prov och andra examinerande uppgifter samt möjlighet till handledning av lärare. Du har inget studieuppehåll under sommaren och sju veckors LIA ingår i utbildningen.

Behörighet
Du är behörig att ansöka, och bli antagen, till den nationella yrkesutbildningen om uppfyller följande kriterier

  • 20 år gammal eller senast fylla 20 år den 31 december 2024
  • Bosatt i Sverige
  • Godkända betyg från grundskolan (eller motsvarande utbildning) i kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik
  • Godkända betyg i minst 5 andra ämnen från grundskolan (utöver kärnämnena)

ELLER följande kriterier

  • Bosatt i Sverige
  • Slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning).
Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2025
Studietakt
100%
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Bygg & fastighet
Satellitort
Jönköping

Green Logistics Management

Teknikhögskolan

Vill du vara med och skapa hållbar logistik? Studera Green Logistics Management och arbeta med projektledning, planering och utveckling av transport- och logistikflöden. Som färdigutbildad kan du skapa en välfungerande logistik med fokus på miljö och kostnadseffektivitet.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Engelska 6
• Matematik 2
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du formell behörighet? Så blir du behörig till Teknikhögskolan »

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Transporttjänster
Studieort
DISTANS (Jönköpings kommun)