Akademi Båstad Yrkeshögskola

YH-utbildningar på Båstad Akademi leder direkt till jobb! Akademi Båstads yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch.

Hos oss möter du engagerade medarbetare och ett aktivt näringsliv och arbetar ständigt med att bli bättre. Vi lägger stor vikt vid att du som studerande ska få uppdaterad kompetens. Flera av våra utbildningar drivs på distans med några träffar per termin för att säkerställa kunskap och utveckla ditt eget nätverk.

Vi vill att du ska känna dig väl bemött och att du får lust att lära dig nya saker hos oss. Vi erbjuder både längre utbildningar och kortare utbildningar. Utbildningarnas innehåll styrs av vad som helt enkelt behövs för yrkesrollen.

Välkommen till vår fantastiska yrkeshögskola!

Besöksadress:
Lokaler i Lilla Kunskapscentrum vid Lyckantorget samt i Stationshuset.

Koordinator inom besöksnäringen

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Koordinator inom besöksnäringen är en bred utbildning med många jobbutgångar.

Du kommer att få en bred kunskapsbas att utvecklas från. Den här utbildningen är indelad i kurser utifrån yrkesområden inom besöksnäringen, detta för att skapa en bättre helhetsbild för det aktuella kunskapsområde. 

Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskaper inom bland annat turism, ekonomi och marknadsföring. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden såsom besöksnäringen, projektledning, försäljning, affärsutveckling samt ledarskap.

Under utbildningen fokuseras det även mycket på mjuka värden, exempelvis på service och attityd/inställning. Det är också viktigt att du i din roll som Koordinator behärskar vissa dataprogram bl. a. Excel. 

Detta i kombination med fyra LIA-perioder, totalt 28 veckor, ger dig en mycket bra helhetssyn, praktisk erfarenhet och många nyttiga nätverkskontakter.

Denna utbildning är på heltid och bunden till Båstad.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande):
– Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2)
– Engelska 6
– Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Kontakt
Jessica Johansson, utbildningsledare
Tel. 0431-776 51

Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2026-05-22
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Hotell, restaurang, turism
Ekonomi, admin, sälj
Övrigt

Operativ ledare – inriktning Revenue Management

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Denna utbildning passar dig som vill utvecklas och växa i din yrkesroll som ledare

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar som ledare eller har ett avdelningsansvar och önskar höja din kompetensnivå för att vara redo för framtida utmaningar inom den snabbt växande och mycket flexibla besöksnäringen.

Alla aktörer inom besöksnäringen behöver fokusera på sin marknad och utifrån den arbeta med att maximera intäkter och skapa lönsamhet. Yrkesrollen ligger helt rätt i tiden och en operativ ledare med specialisering inom Revenue Management arbetar i driften, samtidigt som fokus läggs på optimering och lönsamhet dels för specifik avdelning, dels för företaget i stort.

Under studieåret läser du kurser som ger insikt i vad som krävs för att ett företag ska nå framgång, hur du skapar utvecklingsstrategier och hur du leder en verksamhet. Ekonomikursens fokus är främst Revenue Management, vilket innebär att sälja rätt produkt till rätt kund till rätt pris vid rätt tillfälle.

Operativt ledarskap berör bland annat utveckling av den egna ledarstilen, hur olika samtal genomförs och hur du, företaget och personalen arbetar för att nå gemensamma mål med hållbarhet i fokus. Undervisningen innehåller en unik kombination av kurser som ger de rätta kunskaperna och skapar goda möjligheter för personlig utveckling.

Utbildningen pågår under ett år på trekvartsfart och distans. Detta möjliggör att du med fördel kan kombinera ditt ordinarie arbete med dina studier. Utbildningsträffarna sker i Båstad, två-tre dagar per gång och vid ca tio tillfällen under läsåret. Mellan träffarna arbetar du med projekt och instuderingsuppgifter på distans både enskilt och i mindre grupper. En dag i veckan utöver internatträffarna bör du avsätta till studier för att klara de krävande men garanterat givande kurserna.

Särskilda förkunskaper
3 år på halvtid eller 1½ år heltid dokumenterad branschspecifik yrkeserfarenhet inom besöksnäringen. Annan yrkeserfarenhet kan vara en yrkesroll inom besöksnäringen där man har stor förståelse för branschen såsom ansvarsfull tjänst på till exempel en marknads- eller försäljningsavdelning.

Kontakt
Helén Rosenberg, utb.ledare
0431-776 53

Utbildningsstart
2024-09-01
2025-09-01
2026-09-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Studietakt
75%
YH poäng
150 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Hotell, restaurang, turism
Studieort
DISTANS (Båstads kommun)

Specialistundersköterska inom hälso- och sjukvård

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Sjukvården behöver dig!

Som specialistutbildad undersköterska har du en spännande framtid framför dig. På sikt får du erfarenhet och kunskap som inga böcker kan ge.

Behovet av specialistutbildade undersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad. Vårdens organisation har förändrats med korta, intensiva vårdtider i akutsjukvården, ökat ansvar för primärvården och kommunal hälso- och sjukvård.

Som specialistutbildad undersköterska kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och slutenvård. Du får en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av vuxna och barn.

Som specialistutbildad undersköterska kan du arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård.

Distansstudier varvat med teoriveckor i Båstad
Studierna bedrivs delvis på distans med en obligatorisk teorivecka per månad vid Akademi Båstad varvat med tre veckors handledda självstudier på hemorten. De 40 utbildningsveckorna specialdesignas i samarbete med vårdbranschen för att möta hälso- och sjukvårdens behov av alltmer kunskapsinriktade och specialiserade undersköterskor.

Särskilda förkunskaper
Kunskaper från utbildning inom vård- och omsorgsprogrammets kurser:
- Akutsjukvård,
- Medicin 1,
- Psykologi 1,
- Vård- och omsorgsarbete 1 inom gymnasieskolan eller motsvarande.

Yrkeserfarenhet som undersköterska på 1 års arbete på heltid/2 års arbete på minst halvtid.

Kontakt
Kit Emilsson, utb.ledare
0431-776 49

Utbildningsstart
2024-09-02
2025-09-01
2026-09-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Båstads kommun)

Kvalificerad trädgårdsanläggare

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Det här är utbildningen för dig som bli en skicklig trädgårdsanläggare med kompetens att anlägga såväl komplicerade som funktionella utemiljöer!

Trädgård är ett drömmiljö för dig som vill skapa kreativa och praktiska lösningar. Behovet av duktiga trädgårdsanläggare med inriktning mot nyproduktion av utemiljö är mycket stort.

Yrkesrollen som kvalificerad trädgårdsanläggare är bred och för att lyckas i yrket krävs det att du behärskar unika kunskaper och färdigheter. Dessa får du i denna utbildning. Den här yrkeshögskoleutbildningen rör sig i gränslandet mellan det rena hantverkskunnandet och det strikt akademiska/teoretiska.

Du får möjlighet att bli en skicklig hantverkare inom markbyggnad. Dessutom får du genom nyckelkursen Fördjupad växtkunskap även spetskompetens inom det levande byggmaterialet. Under utbildningen lär du dig bland annat att använda växter på rätt sätt.

Genom LIA (lärande i arbete) får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter i starkt samarbete med branschen, vilket också vidgar ditt nätverk i den gröna sektorn.

Distansstudier varvas med träffar i både Båstad och Stockholm. Träffarna är en vecka långa vardera. Däremellan sker studierna på hemorten med digitala föreläsningar, litteraturläsning och olika uppgifter.

Särskilda behörighetskrav
Lägst godkänt betyg (E) i kurserna
- Fordon och redskap,
- Marken och växternas biologi och
- Växtkunskap 1 eller motsvarande.

Kontakt
Fredrik Thomée, utb.ledare
0431-776 50

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-01-22)
2025-01-20
2026-01-19
Utbildningsslut
2025-04-30
2026-04-30
2027-04-30
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Djur & natur
Teknik & tillverkning
Övrigt
Studieort
DISTANS (Båstads kommun)

Hållbar utveckling inom besöksnäringen

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Kursen Hållbar utveckling inom besöksnäringen omfattas av 30 yh-poäng och 30 studiedagar, ca 8 av dessa dagar är förlagda på plats i Båstad, resten av studietiden sker digitalt.

Kurs är designad för att höja din kompetens och ge dig de verktyg du behöver för att accelerera mot målen i Agenda 2030, agera utifrån GSTC:s kriterier (Global Sustainable Tourism Council) och därmed verka för ändrade arbetssätt och beteenden.

Vi berör globala kriterier som syftar till att skydda miljö, natur- och kulturvärden samt driver den lokalekonomiska utvecklingen, för att på ett hänsynsfullt sätt kombinera turism med lokala samhällen. Du får god insikt i hållbar utveckling inom besöksnäringen, så kallad ansvarsfull turism.

Du får kunskap om arbetsprocesser för att nå hållbar utveckling ur såväl ekologiska, sociala som ekonomiska aspekter. Du får fördjupad förståelse för begreppet hållbar utveckling och dess koppling till besöksnäringen. Kursen redogör för hur hållbar utveckling kan analyseras och implementeras i en verksamhet och vikten av en tydlig styrning i detta arbete.

Efter avslutad kurs kommer du ha kunskaper om/i:
- Beskriva miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
- Sammanfatta globala kriterier och standarder för hållbar turism samt ledande certifieringssystem.
- Beskriva Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen övergripande.
- Förklara begreppet mental beredskap och hur det kan kopplas till hållbar utveckling. 

Du kommer också ha kompetenser att:
-Analysera en verksamhets eller organisations hållbarhetsarbete.
-Argumentera för konkreta och strategiska åtgärdsförslag för hållbar utveckling.

Behörighet
För att vara behörig sökande krävs grundläggande behörighet, dvs. slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper
Utöver det krävs även särskild förkunskap i form av minst 1 års arbetslivserfarenhet på heltid (eller motsvarande på deltid). Detta avser dokumenterad yrkeserfarenhet inom besöksnäringen i en roll kopplad till utvecklingsarbete, hållbarhetsarbete eller samordning.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
100%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.2 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-11
Branscher
Hotell, restaurang, turism