Arvika Näringslivscentrum, ANC

Välkommen till Arvika Näringslivscentrum – möjligheternas hus för dig och ditt företag!

Hos oss kan du studera som vuxen. Vi har all kommunal vuxenutbildning i våra lokaler. Dessutom högskole- och yrkeshögskoleutbildningar. Vi anordnar utbildningar till företag, kommuner och landsting i samarbete med dig och din arbetsplats inom alla områden. Vi har alltid flera öppna utbildningar för dig att anmäla dig till.

Tillsammans med näringslivet och närliggande företag i branschen erbjuder vi utbildningar som ger den efterfrågade kompetens som arbetsmarknaden ropar efter. Våra utbildningar kombinerar teoretiska och praktiska moment för att säkerställa att studenterna får rätt kunskap. Efter examen har cirka 90 procent av våra yrkeshögskolestudenter arbete inom sex månader.

En stor del av utbildningsperioden är praktik (LIA – Lärande i arbete), där du kan förbättra dina praktiska färdigheter och koppla samman teorin med dina praktiska färdigheter. Genom LIA får du också möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtida anställningar och ungefär sju av tio får anställning på sitt LIA-företag.

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN och sker på Yrkeshögskolan i Arvika.

Även om du saknar formell behörighet, betyg från skolan, så kan du sökande till Yrkeshögskolan. Vi tittar på dina faktiska kunskaper som du besitter idag. Om du är osäker på om du uppfyller behörighetskraven kan du kontakta oss för information om eventuell validering eller komplettering.

Välkommen!

Kyl- och värmepumpstekniker

Arvika Näringslivscentrum, ANC

Vill du lära dig hur du i ett företag kan kontrollera vad som skall hända och när? Hur man använder resurser effektivt och låter verksamheten nå uppsatta resultat i rätt tid och till rätt kostnad? Då är Smart produktion en utbildning för dig.

Utbildningen
Utbildningen bedrivs på heltid, med tre dagar på plats och två dagar för självstudier varje vecka och för dig som är intresserad av hur processer i ett  företag kan styra verksamheten. Mer helhetssyn på företagen förbättrar resultaten, tekniken och arbetsmiljön. Du styr mycket över produktionsprocessen och ditt eget jobb, men du arbetar samtidigt tillsammans med andra, vilket gör jobbet roligare.
När du kompletterar din utbildning med erfarenhet, blir du en av många förändringsledare som industrin behöver.

De som arbetar med verksamhetsutveckling idag framhåller saker som att man arbetar med människor, man gör något viktigt, har bra arbetskamrater, bra lön utan att behöva vara chef, och att det finns bra utvecklingsmöjligheter utifrån vad man själv vill.

Praktik - LIA
En stor del av utbildningen är praktik (LIA), som är totalt 24 veckors på olika företag. Under LIA-perioden har du möjlighet att vidareutveckla dina praktiska färdigheter och koppla samman teori och praktik. Det är här dina färdigheter testas i en verklig arbetsmiljö, samtidigt som du får möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtida anställningar.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du arbeta på konsultföretag, entreprenadföretag och offentlig förvaltning som till exempel kommuner. Du kan arbeta som kylmekaniker, kyltekniker, monterare av kyl- och värmepumpar med fokus på värme och kyla, projekteringsansvarig, servicepersonal, rådgivare, styr- och reglertekniker, energikonsult eller som säljare av kyl- och värmesystem.

Utbildningsstart
2024-08-20
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
Arvika kommun

Energitekniker - Byggnader

Arvika Näringslivscentrum, ANC

Du behövs som Energitekniker!

Energibranschen utvecklas ständigt. Ny teknik och nya energieffektiva lösningar för fastigheter skapar behov av välutbildade energitekniker, servicetekniker, fastighetstekniker, energianalytiker och fler som konkret kan genomföra energibesparande åtgärder. Exakt det som vår yrkeshögskoleutbildning (YH) Energitekniker – Byggnader levererar, i samarbete med ett 70-tal företag.

Energieffektiva metoder för energianvändning i fastigheter är kärnan i denna utbildning som berör allt ifrån energianalyser, planering, genomförande och uppföljning av installationer till kundkontakter och försäljning.

Under utbildningen får du inblick i förekommande uppvärmnings- och ventilationssystem för fastigheter, förståelse för hur de fungerar och kompetens att installera rätt teknik, samt följa upp och analysera energianvändningen. Du får lära dig att planera, projektera, injustera och serva olika energieffektiva system, du lär dig hantera elteknik, kyltekniska system och styr- och reglerteknik.

LIA
Nästan en tredjedel av utbildningen, totalt 24 veckor, är Lärande i arbete (LIA) som genomförs ute på olika företag, då du får möjlighet att öva upp dina praktiska färdigheter ytterligare och koppla ihop teori och praktik. Här knyts viktiga kontakter inför framtida jobb.

Utbildningen ger Yrkeshögskoleexamen.

Vad vill du bli?
Den kompetens utbildningen ger, gör att du kan arbeta med energi-effektiviserande åtgärder i industrier och fastigheter – befintliga, ombyggda och i nyproduktion. Din breda kompetens gör att utsikterna till jobb är mycket goda.

Möjliga arbetsplatser efter utbildningen är på entreprenadföretag, konsultföretag och kommuner. Du kan exempelvis arbeta inom områden som ventilation, uppvärmning och kylning, energianalyser, projektering, eller som rådgivare, styr- och reglertekniker, energikonsult eller som säljare av energieffektiva system.

Välkommen till oss!

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
2026-08-17
Utbildningsslut
2026-06-01
2027-06-01
2028-06-01
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
Arvika kommun
Satellitort
Karlstad

Frontendutvecklare

Arvika Näringslivscentrum, ANC

I samarbete med Folkuniversitetet i Karlstad erbjuder vi utbildningen Frontendutvecklare.

Under utbildningen varvar du teori med praktik. Under din praktikperiod får du från grunden lära dig att skapa ett snyggt, användarvänligt, interaktivt och responsivt innehåll genom en blandning av JavaScript och ramverk tillsammans med HTML och CSS. Du kommer också att ha en praktikperiod där du jobbar med skarpa projekt tillsammans med ett team av andra programmerare på ett företag eller i en organisation.

Praktik - LIA
Utbildningen har två LIA-kurser, sammanlagt 19 veckor, på heltid. Under LIA-perioden tränar du på din framtida yrkesroll och får kontakter som leder till jobb.

Efter utbildningen
Det finns ett stort behov av folk med it-kompetens i Sverige, den digitala omställningen i samhället skapar en ökad efterfrågan av exempelvis videotjänster, molntjänster, smarta appar och e-handel.

Efterfrågan av en frontendutvecklares kompetens finns inom alla sektorer i samhället, företag, organisationer, myndigheter, kommuner och regioner. Du har goda möjligheter hitta din plats i branschen som anställd eller konsult med början i de juniora tjänsterna och med tiden bredda din portfölj och ta dig an alltfler seniora uppdrag. Du kommer att kunna arbeta som bland annat:

 • Frontendutvecklare
 • Gränssnittsutvecklare
 • Javascriptutvecklare
 • Webbutvecklare
Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-25
2026-08-24
Utbildningsslut
2026-06-01
2027-06-01
2028-06-01
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Data & IT
Studieort
Arvika kommun

Specialistundersköterska - Akutsjukvård

Arvika Näringslivscentrum, ANC

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Utbildningen vänder sig både till dig som redan arbetar inom akutsjukvård och till dig som vill byta inriktning. Utbildningen går på distans och deltid för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Utbildningen genomförs i samarbete med Yrgo i Göteborg. Du får fördjupade kunskaper, konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta som specialistundersköterska inom akutsjukvård.

Under utbildningen går vi igenom följande:

 • Anatomi, fysiologi och patofysiologi samt svikt av vitala funktioner
 • Strukturerat omhändertagande inom akutsjukvården, inklusive teamarbete och effektiv kommunikation, omvårdnad och omvårdnadsprocessen, bedömningsinstrument, den akut sjuka patienten, medicinteknik och digitalisering
 • Personcentrerad vård
 • Etik och värdegrund
 • Preventivt patientsäkerhetsarbete
 • Vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner
 • Lagstiftning, organisation och systematiskt kvalitetsarbete
 • Pedagogiska teorier, samtalsmetoder och handledning

Efter din utbildning
Som specialistutbildad inom ditt område är du en värdefull källa till kunskap på din arbetsplats. Du kommer att vara delaktig i utvecklingsarbete och arbeta med kvalitetssäkring utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Du kan också ansvara för att introducera nya medarbetare och att arbeta övergripande med handledning, exempelvis som huvudhandledare.

Praktik -LIA
En del av utbildningen består av praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll. LIA går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Studieupplägg och behörighet
Utbildningen genomförs på distans och omfattar 2 års studier med en studietakt på 50 procent, med undantag för LIA (praktik) som du gör på heltid. Det ingår 8 fysiska träffar under utbildningen där varje träff pågår i cirka 2 dagar. Ett fåtal av dessa träffar är mer teoretiskt inriktade och då kan vi erbjuda att delta på distans, men för de mer praktiskt inriktade träffarna behöver du vara på plats. 

Utbildningsstart
2024-09-02
2025-09-01
2026-08-31
Utbildningsslut
2026-06-01
2027-06-01
2028-06-01
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Arvika kommun)
Satellitort
Göteborg, Piteå