East Sweden Business School, ESBS

East Sweden Business School (ESBS) är idag Norrköpings största aktör vad gäller YH-utbildningar. Vi har lång erfarenhet av utbildningsbranschen. Vår verksamhetsvision är att kunna bidra med kompetens och skapa förutsättningar för våra studerande, samt att få det anställande näringslivet att växa. 

Arbetsmiljöingenjör - inriktning bygg/anläggning och industri

East Sweden Business School, ESBS

Arbetsmiljöinspektörer arbetar med allt som rör arbetsmiljö, inklusive kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar. I arbetet kan ingå att undersöka orsakerna till arbetsskador ur både fysiska och psykiska aspekter samt att komma med förslag på åtgärder. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-09

Byggledare - bygg och anläggning

East Sweden Business School, ESBS

Byggledarens vardagliga arbete är att tillsammans med trafikingenjörer se till så att trafikanterna kan färdas säkert förbi arbetsplatser, trots allt pågående arbete i ett byggprojekt. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-15
2027-06-15
2028-06-15
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-09

Drifttekniker inom energi och processteknik

East Sweden Business School, ESBS

Drifttekniker finns vid alla typer av anläggningar som producerar el eller värme. Man kan också arbeta med stora fastigheter som sjukhus, inom processindustrin samt vid kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-05
Utbildningsslut
2026-06-12
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-09

Mätningstekniker

East Sweden Business School, ESBS

Mätningsingenjörer och mätningstekniker utför mätningar i många olika sammanhang. Kanske ska ett nytt bostadsområde eller en ny väg byggas. Kanske behövs en ny och bättre karta över ett område. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
Utbildningsslut
2026-06-05
2027-06-11
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-09

Entreprenadingenjör

East Sweden Business School, ESBS

Som entreprenadingenjör ansvarar du för projektets inköp. Det innebär att du förhandlar med entreprenörer och leverantörer, sköter upphandlingar och bevakar leveranser. Läs gärna på framtid.se om yrkesroller Ingenjör och Kalkylator samt om yrken inom område Bygg och anläggning

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-09