East Sweden Business School, ESBS

East Sweden Business School (ESBS) är idag Norrköpings största aktör vad gäller YH-utbildningar. Vi har lång erfarenhet av utbildningsbranschen. Vår verksamhetsvision är att kunna bidra med kompetens och skapa förutsättningar för våra studerande, samt att få det anställande näringslivet att växa. 

Arbetsrätt, arbetsmiljö och säkerhet för arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen

East Sweden Business School, ESBS

Kursen är utformad för att skapa en säkrare arbetsmiljö genom att utbilda arbetsledande personal om förebyggande åtgärder och riskhantering inom bygg- och anläggningsprojekt. Denna kurs är en viktig och nödvändig investering för dig som arbetsledare inom bygg- och anläggningsbranschen som strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Kort YH-kurs

Digitala tvillingar inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen

East Sweden Business School, ESBS

Kursen är utformad för yrkesverksamma inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen, som byggprojektledare, fastighetsansvariga, arkitekter, ingenjörer och konsulter.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Kort YH-kurs

Inköp av tekniska anlägg- ningar och utrustning för energi- och industriändamål

East Sweden Business School, ESBS

Kursen syfte är att ge dig en djupgående förståelse för standardavtal vid köp av tekniska anläggningar och utrustning. Den fokuserar på avtalen NL, NLM, Orgalim samt byggbranschens AB-avtal. Du får även kunskaper om de olika leveransvillkoren i Incoterms 2020.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Vårterminen 2025
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Vårterminen 2025
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Kort YH-kurs

Markexploatering och fördjupad entreprenadjuridik

East Sweden Business School, ESBS

Markexploatering och samhällsbyggnads processen ger en fördjupad förståelse av fastighetsjuridik med särskilt fokus på juridiken vid markexploatering och lantmäteriförrättningar. Utbildningen vänder sig till erfarna yrkesverksamma inom branschen som strävar efter att fördjupa sina kunskaper inom markexploatering och entreprenadjuridik.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Vårterminen 2025
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Vårterminen 2025
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Kort YH-kurs

Arbetsmiljöingenjör - inriktning bygg/anläggning och industri

East Sweden Business School, ESBS

Arbetsmiljöinspektörer arbetar med allt som rör arbetsmiljö, inklusive kemiska hälsorisker till riskanalyser, personlig skyddsutrustning och olycksfallsutredningar. I arbetet kan ingå att undersöka orsakerna till arbetsskador ur både fysiska och psykiska aspekter samt att komma med förslag på åtgärder. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse