Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh) bild

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Företagsuniversitetet är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Vi har funnits i 40 år och har som mål att leverera utbildning av högsta kvalitet, utbildning som ger praktiska och aktuella kunskaper som du kan använda direkt, dagen efter kurs.

Vi erbjuder både långa YH-program på heltid och deltid samt kortare Yh-kurser som kan kombineras med arbete. Vi är specialicerade inom området Säkerhetstjänster och Data/IT.

Genom utbildning hos oss blir du ännu bättre i ditt jobb och får de aktuella kunskaper, de utmaningar och den inspiration som gör att du kan fortsätta utvecklas i din yrkesroll, att gå från bra till bäst.

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna per telefon 08-600 62 00 eller via e-post så berättar vi mer om oss och vad vi kan erbjuda dig.

Vänliga hälsningar Yh-teamet på Företagsuniversitetet

Cecilia Ayalin, Fredrik Brisfors och Katarina Olsson

Reportage från Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

lisa.PNG bild

Aktuella kunskaper och möjlighet till erfarenhetsutbyte

2023-03-22
Här berättar Lisa Holm, upphandlare på inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla om utbildningen "Upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar".   Vad fick dig att välja just denna utbildning? – Kursen lät spännande och behandlar ett ständigt växande område. Jag ville få en ännu djupare förståelse för hur en IT-upphandling kan bli värdeskapande för beställaren, hur man skapar förutsättningar för att leverantören får göra det den är bäst på samtidigt som alla lagar och regler följs. Att kursen var på distans under 12 veckor var också en avgörande faktor. Vad vill du lyfta kring utbildningen? – Utbildningen ger en bra grund att stå på och gör en nyfiken på att lära sig ännu mer. Att blanda teori och diskussioner med lärarnas praktiska exempel från arbetslivet gör kursen intressant och tankeväckande även om man tidigare jobbat inom området.  Att få med både säkerhetstänk och det juridiska perspektivet är viktigt eftersom det utgör basen i en hållbar IT-upphandling.   Hur löste du logistiken kring kursupplägget? – Kursens flexibla upplägg gjorde det möjligt att kombinera studier med heltidsarbete och familjeliv. Möjligheten att kunna titta på inspelade föreläsningar i efterhand gjorde det hela genomförbart utan att göra avkall på utbildningens kvalité. Övningar och inlämningsuppgifter gav mig möjlighet att direkt omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling.    Vem tycker du att kursen vänder sig till?  – Alla som jobbar inom IT-upphandlingsområdet, oavsett om man kommer från IT-branschen, jobbar som upphandlare, beställare, eller kommer från leverantörssidan. Att förstå samband i hela inköpskedjan skapar goda förutsättningar för en bra affär, både för den som upphandlar, driftar, levererar samt den som sedan ska använda IT-lösningen i sitt dagliga arbete. Om du som kursdeltagare varit med i ett IT- eller upphandlingsprojekt så skapar kursen möjlighet till kunskapsutbyte och att dela erfarenheter med kursdeltagare från flera olika branscher och med olika yrkesroller.
a_1.PNG bild

VISA ATT DU HAR KUNSKAPEN SOM KRÄVS

2023-03-22
Marina Farina är rådgivare på Ramboll. Hon har gått YH-utbildningen Säkerhets- och trygghetskoordinator. Min yrkesresa från examen tills nu. Min resa inom säkerhet började väldigt många år innan utbildningen på Företagsuniversitetet. Jag bestämde mig redan vid 18 års ålder att jag skulle arbeta på Securitas. På den tiden var du tvungen att ha fyllt 20 innan du sökte jobb i företaget. Sagt och gjort, jag började arbeta på Securitas när jag var 20 år, i början på Malmö Airport men efter det har jag arbetat på larmcentralen i Malmö och sedan Stockholm. Efter ca 7 år så ville jag utvecklas inom säkerhetsområdet och hittade då utbildningen till Säkerhets- och trygghetskoordinator. Jag tänkte direkt att detta var min utbildning och den ska jag bara gå!> LIA-praktik gav jobb på Huddinge kommun Efter utbildningen, eller egentligen under, började min resa inom Huddinge kommun. Jag gjorde min första LIA-praktik i det kommunala bostadsbolaget och sedan omgång två på säkerhetssektionen centralt i kommunen där jag även gjorde mitt examensarbete. Cirka två veckor efter examen fick jag ett samtal från dåvarande säkerhetschefen som frågade om jag ville börja arbeta i kommunen. I Huddinge kommun arbetade jag i fem år, en väldigt lärorik tid, där jag har fått arbeta med hela krisberedskapssystemet, trygghetsfrågor och även hunnit med stabsarbete under Corona-pandemin. Men jag fick även bygga upp och träna upp kommunens stabsorganisation.  Arbete på Länsstyrelsen i Stockholm län Jag gick sedan vidare och fick arbeta med att följa upp och stötta länets kommuner i deras arbete med krisberedskap. Jag arbetade även med frågor som rörde de Frivilliga Försvarsorganisationerna (FFO:erna). Under tiden på Länsstyrelsen fick jag arbeta i staben, en kort period under Corona-pandemin och sedan med anledning av händelserna i Ukraina. Idag är jag på Ramboll Sweden Idag är jag rådgivare inom säkerhetsskydd på Ramboll Sweden AB som är ett globalt ingenjörs-, arkitektur- och konsultföretag med verksamhet i 35 länder. Har du några tips och lärdomar du skulle vilja dela med dig av till andra som gått Företagsuniversitetets utbildning och nyss tagit examen? Våga kliva ur din bubbla! Var framåt och visa att du har gått en fantastiskt bra utbildning och har kunskapen som krävs för att ta plats hos just den arbetsgivaren. Att starta sin professionella resa i en kommun är väldigt lärorikt då du som säkerhetssamordnare får arbeta väldigt brett inom området, men även lära dig hur den politiska världen fungerar. Det är bra att veta att det inte alltid är precis som det du lär dig på utbildningen. Så var ödmjuk inför kunskapen som finns där ute och gå ut med ett öppet sinne.
Mia_W.jpg bild

EXAMEN OCH EN HEL RYGGSÄCK FULL MED NY KUNSKAP

2023-03-22
Mia Wallner är enhetschef/biträdande säkerhetsskyddschef i Upplands-Bro Kommun. Hon har gått YH-utbildningen Säkerhets- och trygghetskoordinator. Här berättar hon om vad som hänt sedan hon tog examen 2015. - År 2015 tog jag det första klivet in i Företagsuniversitetets lokaler i Stockholm, in i ett klassrum fullt med härliga människor med olika bakgrund. Tillsammans satt vi där, i väntan på att utbildningen ”Säkerhet- och trygghetskoordinator” skulle starta. Jag hade innan dess arbetat inom industrin, men länge känt att det var fel väg för mig. - 2016 tog jag examen med en hel ryggsäck full med ny kunskap. Jag påbörjade min första anställning som trygghetssamordnare i Järfälla kommun med inriktning på brottsförebyggande arbete.  En kort tid därefter började jag min nuvarande tjänst i Upplands-Bro kommun, där jag arbetar med frågor inom civilt försvar, krisberedskap och intern säkerhet. Stort intresse för krisberedskap - Sedan jordbävningen i Indiska Oceanen annandag jul år 2004 där minst 230 000 människor dog till stor del på grund av avsaknaden av ett varningssystem, har jag varit intresserad av krisberedskap. På senare år har det vuxit till att även inkludera civilt försvar och säkerhetsskydd. - Vi lever idag i en osäker omvärld med ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, i en tid när Sverige återuppbygger totalförsvaret, säkerställer försörjningskedjor, fördjupar försvarssamarbetet inom Norden och transatlantiskt. Dessa frågor kommer att prioriteras framöver i och med den nya regeringsförklaringen. Samhället behöver fler kompetenta personer som genomgått utbildning inom dessa ämnesområden. Utbildningen på Företagsuniversitetet har, förutom kunskap, gett mig en plattform att stå på, ett brett kontaktnät och en gemenskap ute i säkerhetsbranschen. Några tips och lärdomar till andra som nyss tagit examen? - Våga be folk om hjälp med nya kontakter, våga visa framfötterna, och det viktigaste av allt - ge inte upp! Din kompetens är väldigt värdefull i tider som denna.

Säkerhets- och trygghetskoordinator, Göteborg

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.

 • Säkerhets- och trygghetskoordinator
 • Säkerhetssamordnare
 • Säkerhetskonsult
 • Säkerhetschef
 • Beredskapssamordnare
 • Projektledare inom säkerhet och trygghet
 • Säkerhetsledare vid evenemang

Särskild behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet om minst två (2) år - d.v.s. totalt 24 månader, minst deltid d.v.s. 20 timmar/vecka. Denna tid ska ha en relevant koppling till utbildningens inriktning, inom Säkerhet - Trygghet eller inom koordinering, projektledning och förändringsarbete.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-21
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-06-14
2025-06-13
2026-06-12
Studietakt
75%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-21
Branscher
Säkerhetstjänster

Säkerhets- och trygghetskoordinator, Stockholm

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Utbildningen förbereder dig inför en karriär inom säkerhetsbranschen som t.ex.

 • Säkerhets- och trygghetskoordinator
 • Säkerhetssamordnare
 • Säkerhetskonsult
 • Säkerhetschef
 • Beredskapssamordnare
 • Projektledare inom säkerhet och trygghet
 • Säkerhetsledare vid evenemang

Särskild behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet om minst två (2) år - d.v.s. totalt 24 månader, minst deltid d.v.s. 20 timmar/vecka. Denna tid ska ha en relevant koppling till utbildningens inriktning, inom Säkerhet - Trygghet eller inom koordinering, projektledning och förändringsarbete.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-21
Utbildningsslut
2023-12-15
2024-12-15
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-21
Branscher
Säkerhetstjänster

Fullstack-utvecklare

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Välkommen till en utbildning som förbereder dig inför en karriär som:

 • Fullstack-utvecklare
 • Backend-utvecklare
 • Frontend-utvecklare
 • Dataprogrammerare
 • IT-konsult
 • IT-utvecklare

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN

Utbildningsstart
2023-08-28
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-12-19
2025-12-19
2027-12-19
Studietakt
75%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.7 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-21
Branscher
Data & IT

Upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Den här utbildningen tar upp vad som är viktigt för alla inblandade parter att känna till för att kunna upphandla digitala lösningar med hänsyn taget till juridik, informationssäkerhet och i tillämpliga fall säkerhetsskydd. De som är inblandade i en lyckad systemutveckling är IT/drift, juridik/upphandling samt beställar- och systemansvariga.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Studietakt:
Utbildningen är helt på distans. Det flexibla upplägget med en studietakt på 25 % möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen pågår i totalt 3 månader med ett upplägg per månad på 2 lärarledda utbildningsdagar samt 3 självstudiedagar. 

Behörighet:
Yrkeserfarenhet om minst tre (3) år från arbete på heltid som användare, beställare eller leverantör av IT-tjänster. 

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-02-08)
2023-09-04
Utbildningsslut
2023-05-05
2023-12-08
Studietakt
25%
YH poäng
15 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-08-14
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Data & IT
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Att bygga en informationssäkerhetskultur

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

En utbildning som riktar sig till dig som önskar öka din förståelse och dina färdigheter i hur man bygger en god säkerhetskultur i en organisation, utbildningen är ett tillägg till en redan befintlig bakgrund inom det mer generella och breda informationssäkerhetsområdet. Utbildningsnivån är anpassad för att uppnå den kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Studietakt:
Utbildningen pågår i 10 veckor med 10 lärarledda dagar och 10 självstudiedagar.

Behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhets- och/eller informationssäkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där informationssäkerhet har ingått.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-03-06)
Utbildningsslut
2023-05-12
Studietakt
40%
YH poäng
20 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)