Movant YH bild

Movant YH

Movant YH hjälper dig med snabba, praktiska lösningar för komma vidare i karriären, oavsett om det handlar om att du har för lite arbetslivserfarenhet för att få drömjobbet, är missnöjd med ditt yrke eller söker nya utmaningar. Vi skapar förutsättningar för dig och har ett stort företagsnätverk redo att ta emot LIA-elever. 

Vi skapar individuella förutsättningar för att ta dig till drömjobbet. Vi är närmsta steget till jobb genom omskolning och ser dig hela vägen.

Vi är ödmjuka inför förtroendet och stöttar och tror på din vilja att utveckla dina förmågor mot uppsatta mål.

Vårt engagemang grundar sig i utveckling av människor och lyhördhet inför samhällets, uppdragsgivarens och medborgarens behov. Vi är trovärdiga, transparenta och samverkar med beställare, branscher och företag.

Som goda förebilder arbetar vi prestigelöst för att vara närvarande, professionella och kommunikativa. Vår entreprenöriella och positiva anda är drivkraft för ständig utveckling.

Reportage från Movant YH

YH_movant_artikel.png bild

Optimera din Framtid med Movant YH-Utbildningar: Garanterade Karriärmöjligheter

2023-11-21
Är du redo att ta steget in i arbetslivet med självförtroende och konkurrenskraftig kompetens? Movant Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är din nyckel till en framgångsrik karriär. Vår unika approach fokuserar på praktisk tillämpning och nära samarbete med branschexperter, vilket ger dig inte bara teoretisk kunskap utan också de praktiska färdigheter arbetsgivare letar efter. Direkt Koppling till Arbetslivet Movants YH-utbildningar är skräddarsydda för att möta arbetsmarknadens behov. Genom att samarbeta med ledande företag och branschorganisationer säkerställer vi att våra studenter är rustade med den senaste kunskapen och de mest efterfrågade färdigheterna. Detta ökar markant dina chanser att bli anställd direkt efter examen. Praktisk Tillämpning i Fokus Vi tror på att lära genom att göra. Våra YH-utbildningar kombinerar teoretisk undervisning med praktisk tillämpning för att säkerställa att du inte bara förstår koncepten utan också kan tillämpa dem i verkliga situationer. Detta ger dig en konkret och användbar kunskapsbas som arbetsgivare värderar högt. Nätverkande och Branschkontakter Movants starka nätverk med företag och branschexperter ger dig möjlighet att skapa värdefulla kontakter redan under studietiden. Genom praktikplatser, gästföreläsningar och evenemang får du möjlighet att knyta band med potentiella arbetsgivare och öka dina chanser att säkra en anställning direkt efter examen. Framtidssäkrade Kompetenser Arbetsmarknaden förändras ständigt, och Movant YH-utbildningar är utformade för att hålla dig i framkant av dessa förändringar. Vi fokuserar på att utveckla framtidssäkrade kompetenser och ge dig verktygen du behöver för att möta de utmaningar som den moderna arbetsvärlden innebär. Investera i din framtid med Movant YH-utbildningar och öka dina chanser att få drömjobbet direkt efter studierna. Vår praktiska inriktning, starka nätverk och individuella karriärvägledning ger dig den konkurrensfördel du behöver för att blomstra på arbetsmarknaden. Ta det första steget mot en lysande karriär med Movants!

Fordonstekniker El/IT - tunga fordon

Movant YH

Som fordonstekniker inom området El/IT för tunga fordon är du en specialist som arbetar med att säkerställa att elektriska och elektroniska system i tunga fordon fungerar korrekt, att fordonen är säkra och att de uppfyller de senaste kraven och standarderna inom branschen. Det är en viktig och spännande yrkesroll med mycket potential i den pågående omvandlingen av fordonsindustrin mot mer elektrifierade och digitaliserade fordon.

Fordonsbranschen - tunga fordon behöver många fordonstekniker de närmaste 5-10 åren, enligt Motorbranschens Yrkesnämnder.

Utbildningen
Utbildningen innehåller inslag av engelska. Exempel är manualer och driftinstruktioner, webbaserat material (t ex information om produkter och anläggningar), tekniska och vetenskapliga artiklar samt undervisning i engelsk terminologi inom området. Examensarbetet kan redovisas på svenska eller engelska och i bägge fall ska abstract/sammanfattning presenteras på engelska.

Du studerar på plats hos Movant Stockholm, Malmö eller Borås. Under utbildningen varvas teori och praktik. Undervisningen sker i huvudsak av lärare med pedagogisk utbildning, arbetslivserfarenhet och spetskunskap inom relevant område. Dessutom förekommer externa föreläsare. I undervisningen sker moment där de studerande får möjlighet att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt kunnande.

LIA (lärande i arbete) genomförs som näst sista kurs i utbildningen och examenarbete som avslutande kurs. Dessa två kurser kopplas ihop genom att de studerande genomför exempelvis en observation, ett förbättringsarbete eller en fördjupning kopplat till ett för fordonstekniker avgränsat arbetsområde som har behandlats under utbildningen.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper inom:

  • Fordonsbranschens teknikskifte mot el- och hybridfordon, hur dessa är uppbyggda och fungerar samt hur infrastruktur påverkas och utvecklas
  • Elektronik i fordon, inbyggda och uppkopplade IT-system; dess funktionalitet, uppbyggnad och hur de kommunicerar
  • Matematiska beräkningar inom ellära och datakommunikation
  • Säkert arbete inom el/hybridfordon enligt lagstiftning och riktlinjer
  • Kvalitetssäkring och dokumentation av arbetsprocesser från diagnosticering till reparation
  • Kundrelationer och intern kommunikation
  • Planera och utföra reparation, service och uppgradering av delsystem samt underhåll av el-/hybridfordon
  • Utföra specialiserade mätningar och analysera resultat av fordons delsystem
  • Självständigt utföra diagnosticering, mätning och analys av fordons delsystem och dess funktionalitet

Vem kan söka
Alla kan söka en YH-utbildning! De förkunskaper som du behöver är; E/3/G i Ellära 1 och Matematik 2a.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
2027-08-01
Utbildningsslut
2025-12-19
2026-12-18
2027-12-17
2028-12-22
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-06
Branscher
Teknik & tillverkning
Transporttjänster
Satellitort
Malmö, Borås

Distributionselektriker

Movant YH

Distributionselektrikern har ett varierande arbete där planeringsarbete på kontor liksom praktiskt arbete som exempelvis felsökning, reparation och underhåll av såväl markledning som luftledning, friledning och hängkabel ingår. Du har högt fokus på problemlösning och organisationsförmåga. 

År 2040 ska 100% av elproduktionen vara förnybar och redan 2030 ska energianvändningen vara 50% mer effektiv enligt Energiöverenskommelsen. Denna kräver omfattande investeringar vilket i sin tur har ett behov av en säkrad kompetensförsörjning.

Yrkeskompetensen som Movants YH-utbildning till distributionselektriker ger svarar direkt mot arbetsmarknadsbehovet som behöver möta utvecklingen med ett modernt och kostnadseffektivt underhållsarbete. 

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, motsvarande ett års heltidsstudier.  Går på distans med 6 st närträffar i antingen HALMSTAD eller UMEÅ.

Behörighet
Lägst betyg E/3/G i praktiskt ellära eller motsvarande kunskaper. Saknar du behörighet? Klicka här för att läsa mer om våra preparandkurser.

Vill du veta mer?
Kontakta Peter Jacobsen, Utbildningsledare
076-105 90 84

Utbildningsstart
2024-09-01
Utbildningsslut
2025-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-06
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Umeå kommun)
Satellitort
Halmstad

VVS-tekniker

Movant YH

Som VVS-tekniker analyserar och justerar du styr- och reglertekniska system. Du ansvarar även för frågor som handlar om hur byggnader får varmt och kallt tappvatten, samt hur avloppsvattnet och regnvattnet ska ledas bort. En stor del av arbetet handlar om att lösa VVS-installationerna på så miljöeffektivt och hållbart sätt som möjligt.

Du arbetar även med sprinkler för brandskydd, gasinstallationer på sjukhus och laboratorier samt teknisk isolering.

Utbildningen svarar direkt mot arbetsmarknadens behov som behöver möta utvecklingen med ett modernt och kostnadseffektivt underhållsarbete. 

Vissa delar av utbildningen bedrivs i Lund.

Behörighet
Lägst betyg E/3/G i Matematik 2 eller motsvarande kunskaper. Saknar du betyg i något av antagningskraven men anser att du redan besitter kunskap i ämnet och direkt skulle klara ett test? Då kan du skriva ett behörighetstest. Klarar du testet blir du behörig i ämnet.

Utbildningsstart
2024-09-01
2025-09-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-06-06
Branscher
Bygg & fastighet
Studieort
Lunds kommun