På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv utvecklar ständigt nya och skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar genom ett nära och mångsidigt samarbete med näringslivet. Företag och organisationer är delaktiga när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Att utbildningarna matchas mot arbetslivets behov innebär också att en utbildnings innehåll och inriktning kan förändras. Nya utbildningar startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. Genom våra utbildningar förenar vi dina ambitioner med marknadens behov. Du utbildas för en tydlig yrkesroll och din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

En småstad med nära till det mesta
Eslöv är en kombination av småstadens trygghet och det bekväma avståndet till storstadens utbud. Staden präglas av ett stort entreprenörskap och näringslivet består av både små och stora välkända företag. Effektiva kommunikationer gör att du kan ta del av det bästa av allt.

Utbildningslokaler
Våra utbildningslokaler fi nns i Salliushuset, endast några minuters promenad från Eslövs järnvägsstation. Lokalerna är modernt utrustade och datortillgängligheten är god, både i undervisning och vid självstudier.

Hög kvalitet på lärandet
All vår undervisande och handledande personal har gedigen kunskap om aktuellt yrkesområde, förankring i branschen och erfarenhet av pedagogiskt arbete.

www.eslov.se

Utbildningar

Driftingenjör inom kyla, VVS och energi

Yrkeshögskolan i Eslöv

Driftingenjören med specifik kompetens inom kyla är en unik, efterfrågad yrkesroll i hela landet.

I nuläget saknar branschen folk med system- och konstruktionsförståelse som kan arbeta som projektledare inom installation, drift och underhåll, samt konstruktion och utredning på kyltekniska anläggningar.

Utbildningens mål
Utbildningen till driftingenjör ger dig sådana kunskaper, kompetenser och erfarenheter inom områdena kyla, VVS och Energi att du är anställningsbar inom berörda…

Utbildningsstart:

Påbörjad (2018-09-03)

2019-09-02

Utbildningsslut:

2020-06-12

2021-06-12

Sista ansökningsdag:

2019-04-15

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Eslövs kommun

Handledare - Socialpsykiatri

Yrkeshögskolan i Eslöv

Utbildningens mål
Efter utbildningen ska du kunna arbeta självständigt med personer som har psykiska funktionsnedsättningar i deras aktuella miljö. Detta kräver såväl en fördjupad teoretisk kunskap som en praktisk förtrogenhet med evidensbaserade metoder. Det är viktigt att ha ett förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde individen. Du ska även kunna stödja den enskilde individen i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

Efter examen

Utbildningsstart:

Påbörjad (2018-09-03)

2019-09-02

Utbildningsslut:

2020-06-12

2021-06-12

Sista ansökningsdag:

2019-04-15

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Eslövs kommun

Redovisningsekonom

Yrkeshögskolan i Eslöv

Redovisningsekonom, 400 YH-poäng, bunden, 100 % studietakt

Utbildningens mål
Efter utbildningen ska du självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska också kunna medverka vid affärsutveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga…

Utbildningsstart:

Påbörjad (2017-09-04)

Utbildningsslut:

2020-06-10

Antal poäng:

400 YH-poäng (ca 2 år)

Studietakt:

100%

Studieort:

Eslövs kommun

Redovisningsekonom - distans

Yrkeshögskolan i Eslöv

Redovisningsekonom, 300 YH-poäng, distans, 50% studietakt

Utbildningens mål
Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Du ska självständigt kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska kunna medverka vid affärsutveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade…

Utbildningsstart:

Påbörjad (2016-09-01)

Påbörjad (2017-09-11)

Påbörjad (2018-09-10)

Utbildningsslut:

2019-04-30

2020-06-10

2021-06-11

Antal poäng:

300 YH-poäng (ca 3 år)

Studietakt:

50%

Studieort:

DISTANS (Eslövs kommun)

Reportage från skolan

UNIK FRAMTIDSUTBILDNING, som leder till JOBB:

5 SNABBA FAKTA: – Helt unik i sitt slag, framtagen i samverkan med näringslivet – Startar i s...
Läs mer

Svensk industri behöver bra utbildad personal för att klara sig i konkurrensen

Produktionstekniker – Ständiga Förbättringar/Lean Production 200 Yh-poäng Svensk indus...
Läs mer

Stort kompetensbehov inom VVS-branschen

Yrkeshögskolan i Eslöv jobbar för högtryck med att möta behovet  av  efterfrågad kompetens  inom VVS- br...
Läs mer

Packbridge vill öka attraktionskraften

Förpacknings- och logistikklustret Packbridge, som bildades i Skåne 2010,har som mål att stärka t...
Läs mer