Bygg, anläggning och fastighet
Arbete inom bygg- och fastighetssektorn erbjuder mängder av möjligheter och arbetsuppgifter. Det kan handla om att bygga, underhålla fastigheter och olika anläggningar, men även att rita, planera och projektera byggnader. Man använder sig ofta av maskiner, verktyg och olika avancerade hjälpmedel i sitt arbete. Men om man är intresserad av äldre metoder och hantverk kan man specialisera sig och jobba med t.ex. byggnadsrenovering.
Branschen behöver fler utbildade personer och speciellt fler kvinnor. Här finns mängder av yrken att välja på och eftersom vi blir fler på jorden kommer det sannolikt alltid att finnas efterfrågan på människor inom bygg, anläggning och fastighet.

Filter
Studieform

Din sökning på gav 235 träffar

Anläggningsingenjör - infrastruktur, miljö och klimat

KYH

✓ Kostnadsfri & CSN-berättigad YH-utbildning. 

Som Anläggningsingenjör arbetar du med olika programvaror och skapar BIM-modeller (Building Information Management) för byggprojekt. BIM-modellen är ett digitalt verktyg som samlar alla olika planer, skisser och ritningar som ingår i projektet. På så vis kan man tidigt upptäcka krockar eller missförstånd. Du har en samordnande roll och är med och kvalitetssäkrar byggprocessens alla skeden. 

Behörighetskrav
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i någon av följande kurser:

 • Bygg och anläggning 2
  Eller
 • Matematik 2

Saknar du något behörighetskrav? Det finns flera olika sätt att bli behörig på! Läs om hur du kan bli behörig till KYH här!

Platsbunden via Stockholm, Göteborg, Malmö & Piteå.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Satellitort
Göteborg, Malmö, Piteå

Anläggningsingenjör väg och vatten

Teknikhögskolan

Vill du få en nyckelroll i arbetet med Sveriges infrastruktur? Studera till Anläggningsingenjör och arbeta med CAD-program för projektering av mark-, väg- och VA-arbeten.

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Matematik 2

Saknar du formell behörighet? Så blir du behörig till Teknikhögskolan »

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Studietakt
100%
YH poäng
410 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning

Arbetsledare Anläggning

KYH

✓ Kostnadsfri & CSN-berättigad YH-utbildning. 

Som Arbetsledare har du en ansvarsfull och omväxlande roll i det dagliga driftarbetet på byggarbetsplatsen. Du biträder platschefen och ansvarar för att sysselsätta projektet, planera, instruera och följa upp arbetet ute i produktionen. Du är är den som säkerställer att arbetet fungerar enligt plan!

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i någon av följande kurser:

 • Matematik B / Matematik 2
  Eller
 • Bygg och anläggning 2


  Saknar du något behörighetskrav? Det finns flera olika sätt att bli behörig på! Läs om hur du kan bli behörig till KYH här!

  Platsbunden via Stockholm, Malmö, Eskilstina & Norrtälje. 

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Höstterminen 2026
Höstterminen 2027
Studietakt
100%
YH poäng
435 YH-poäng (ca. 2.2 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Bygg & fastighet
Satellitort
Malmö, Eskilstuna, Norrtälje

Bygg- och anläggningsledare

Teknikhögskolan

Vill du avancera i karriären och få en ledarroll eller byta bana i arbetslivet? Studera till Bygg- och anläggningsledare – gör karriär som arbetsledare, platschef eller produktionsledare. Led byggprojekt och arbeta med KMA-frågor (kvalitet, miljö och arbetsmiljö).

✓ Studera kostnadsfritt och CSN-berättigat

Behörighetskrav

• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Bygg och anläggning 1 & 2
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
• 3 års yrkeserfarenhet inom samhällsbyggnad

Saknar du formell behörighet? Så blir du behörig till Teknikhögskolan »

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Höstterminen 2026
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Vårterminen 2028
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Bygg & fastighet

Byggnadsingenjör Glas och Fasad

KYH

✓ Kostnadsfri & CSN-berättigad YH-utbildning. 

Som Byggnadsingenjör inom glas och fasad ansvarar du för utformning och planering av byggnadens glas- och fasadsystem. Det innefattar bland annat att välja lämpliga material, integrera energieffektiva lösningar och lösa eventuella problem som kan uppstå under projektets gång. Det är en nischad specialistroll! 

Behörighetskrav
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i någon av följande kurser:

 • Bygg och anläggning 1
  Eller
 • Matematik 2

  Saknar du något behörighetskrav? Det finns flera olika sätt att bli behörig på! Läs om hur du kan bli behörig till KYH här!
   

  Distansutbildning med platsträffar i Stockholm och Vimmerby.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Höstterminen 2026
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Vårterminen 2028
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Bygg & fastighet
Studieort
DISTANS