Anläggningsmontör Storkraftnät bild

Anläggningsmontör Storkraftnät

YH Utbildningen Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker passar dig som är praktiskt lagd gillar vara utomhus och arbeta med händerna.  Äventyr varje dag på hög höjd!

Vad gör en Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker?
Som anläggningstekniker arbetar du i de stora kraftledningarna som försörjer vårt land med elektricitet. Du arbetar främst med transmission- och regionnät, med att bygga, underhålla och besikta dessa kraftledningar och tillhörande ställverk.

En anläggningstekniker arbetar ofta i ett projekt. Detta innebär att du kommer att under projektets genomförandetid befinna sig på projektplats som kan utföras i hela Sverige. Du arbetar då som resande montör. Du kan även ha anställning mer regionalt på ett företag med olika uppdrag då som distributionselektriker.

Företag som anställer Anläggningstekniker är elnätsbolag som har egna montörer eller Entreprenadföretag som arbetar mot elnätsbolaget. Du kan även starta ditt eget entreprenadföretag och sälja ut dina tjänster.

Utbildningen till Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker
Utbildningen ger en bred kompetens, dels i att arbeta med kraftledningar och ställverk inom region- och transmission (40 – 400kV), och att kunna medverka vid anläggnings- och underhållsarbeten inom eldistributionsnät (0,4 – 40kV). Denna breda kompetens är ett krav från branschen och ökar din mångsidighet. På vår 130 hektar stora övningsanläggning kommer du att utbildas praktiskt i alla moment som tex höghöjdsarbete, både i trä- och stålstolpar, samt få kunskap om risker och metoder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kommer att utbilda dig inom kabelarbete och att reparera skador på kraftledningar. Detta är en praktisk utbildning med teoretiska inslag där nästan all undervisning sker utomhus och på hög höjd.

Vilka jobb kan jag söka som Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker?

 • Regionnätstekniker
 • Transmissionsnätstekniker
 • Transmissionstekniker inriktning järnväg
 • Stamnätsmontör
 • Distributionstekniker
 • Storlinjemontör

Framtidsutsikter för en Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker
Efter utbildning har du stora chanser till anställning direkt efter examen. Samhället ställer stora krav på en trygg elproduktion dessutom kommer efterfrågan inte att minska, tvärtom. Stora delar av vårt elnät ska moderniseras, bytas ut och anpassas. Vi står inför en omställning till en helt ny förnybar elproduktion med stora planerade utbyggnationer av stamnätet som ska genomföras. Det finns ett stort behov av tekniker och montörer både nu och i framtiden.

Utbildningen sker på Åsbro Kursgård och leds av kompetenta och erfarna instruktörer från branschen. Vi har ett unikt övningsområde på 130 hektar med luftledningsnät, stationer, ställverk och ett gediget kabelnät. Detta ger dig möjlighet att träna alla arbetsmoment på verklig utrustning. 

Vad innehåller utbildningen till Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker?
Utbildningen till Anläggningsmontör Storkraftnät är bred och du kommer bland annat lära dig om:

 • Distributionsnät
 • Linjebyggnad, trä- och stålkonstruktioner
 • Underhåll av elnät 0,4 - 400 kV
 • Säkerhetsutbildningar
 • Utomhusställverk
 • Kabelteknik lågspänning, region- och transmission

Det ingår även rad olika behörigheter som är nödvändiga i din yrkesroll exempelvis förarbevis terränghjuling, nedtagning av nödställd (kompisräddning vid arbete i stolpar), ESA (elsäkerhetsbehörigheter) arbete på väg med mera.

1/3 av utbildningen består av LIA-kurser, Lärande i Arbete, som är förlagd på en arbetsplats, där du praktiskt får lära dig arbetet med handledning av handledare.  LIA-kurs är viktigt för dig då du kommer att lära känna en arbetsplats, arbetsuppgifterna och företaget lär känna dig. Du har en stor möjlighet att få anställning i företag där du har haft din LIA-kurs. Under LIA-kurs kommer du  att utvecklas och skapa yrkesidentitet.

Examen och kompetens
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Boende
Hos oss bor du i studentkorridor med eget rum och delar sällskapsrum, kök, dusch och toalett. Lunch serveras i restaurang och frukost/middag lagar du själv eller tillsammans med dina kurskamrater i det gemensamma köket.

Så söker du
Tryck på "Ansök direkt" för att ansöka utbildningen. Mer information och ansökningslänk finns även på vår hemsida. 

För att tillgodogöra dig utbildningen har du fördel av grundläggande kunskaper inom matematik och ellära.

För mer information, kontakta:
Anne Kataja, Utbildningschef Tel: 0582-838 56
Mikael Carlsén, VD Tel: 0582-838 50