Servicetekniker Elkraft

En Servicetekniker Elkraft kan arbeta med alla delar av vårt stora kraftnät i Sverige och utomlands, vi kan delta i nybyggnation och underhåll av elkraftsystem och elanläggningar.

Ett arbete inom elkraft är varierande och du kan komma att arbeta såväl utomhus som inomhus.

Utbildningens bredd gör att du kommer att kunna söka dig till många olika yrkesroller. Du kommer exempelvis kunna arbeta med elnätets kraftledningar, kontrollsystem, ställverk och transformatorer.

Men även inom järnväg, gruvnäringen och olika typer av fabriker som ofta har många delar av de utrustningstyper som vi kommer att lära oss om och jobba med.

Vill du arbeta inom förnybart så är vindkraft, solceller, batterisystem och elbilarnas laddningssystem andra möjliga områden. Du får teoretiska och praktiska kunskaper, för att kunna delta och utvecklas i att arbeta som tekniker inom hela elkraftsområdet från klenspänning i styrsystem, till de högsta spänningar vi har i samhället.

Exempel på jobb du kan söka efter utbildningen:

 • Servicetekniker elkraft
 • Reläskyddstekniker och Reläskyddsprovare
 • Apparat- och kontrollanläggningstekniker
 • Stationstekniker elkraft och Eltekniker vindkraft
 • Beredare
 • Elkrafttekniker

Utbildningen till Servicetekniker Elkraft
Är designad för att du ska vara anställningsbar direkt efter examen. En tredjedel av utbildningen genomförs på företag. Det ger dig möjlighet att prova på olika arbetsområden och självklart knyta kontakter.

Jobben finns!
Framtidsutsikterna är mycket goda! Stora delar av vårt elnät ska moderniseras, bytas ut och anpassas. Vi står inför en omställning till en helt ny förnybar elproduktion med stora planerade utbyggnationer av transmissionsnät som ska genomföras.

Vem passar utbildningen för?
Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och passar dig som är tekniskt intresserad, gillar att analysera och lösa problem.

Utbildningen till Servicetekniker Elkraft är bred och du kommer bland annat lära dig om:

 • Elkraftsystem i Sverige
 • Elnätets uppbyggnad och funktion
 • Arbetsmiljö/ellagen/ESA/EBR
 • Underhåll för servicetekniker elkraft
 • Transformator- och apparatteknik
 • Hjälpsystem

Det ingår även rad olika behörigheter som är nödvändiga i din yrkesroll exempelvis förarbevis terränghjuling, nedtagning av nödställd (kamraträddning vid arbete i stolpar), ESA (elsäkerhetsbehörigheter) arbete på väg med flera.

En tredjedel av utbildningen består av LIA-kurser 

Så söker du
Tryck på "Ansök direkt" för att ansöka utbildningen. Mer info och ansökningslänk finns på vår hemsida.

Behörighetskrav
Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper samt Ellära 1, Ellära 2 och Praktisk Ellära eller motsvarande kunskaper.

För mer information, kontakta:
Anne Kataja, Utbildningschef Tel: 0582-838 56
Mikael Carlsén, VD Tel: 0582-838 50