Energispecialist bild

Energispecialist

Vill du vara med och driva utvecklingen mot ett mer energieffektivt och hållbart samhälle? Då är Energispecialist utbildningen för dig!

Till 2040 ska Sverige ha ett helt förnybart energisystem. Detta kräver omfattande omställningar på två mycket energikrävande områden – industrin och fastighetsbranschen.

Den omfattande omställningen till hållbara energislag pågår för fullt. I takt med att allt fler hållbarhets- och miljökrav införs så blir också vikten av energieffektivitet allt större.

Som energispecialist kan du arbeta som anställd eller som konsult på ett teknikkonsultbolag. Din uppgift som energispecialist är att ge råd och komma med åtgärdsförslag på hur en industri eller fastighet kan minska sina energiutgifter och arbeta mer hållbart med energieffektivitet.

Utbildningen ger dig en stor bredd av kunskaper och kompetenser. Du får lära dig att mäta och beräkna energikostnader, använda gällande lagar och regler för att avgöra vilka åtgärder som är bäst lämpade, kommunicera lösningar på både svenska och engelska, arbeta projektbaserat från start till mål i ett nytt eller befintligt projekt inom industri och/eller fastighet.

Som energikonsult har du en varierad yrkesroll med både kontorsarbete, besök hos kunder, tekniskt arbete med mätningar, samt att kommunicera lösningar och resultat. Rollen är viktig i ett led att göra Sverige till ett ledande land när det gäller energieffektivitet.

FÖRKUNSKAPER OCH BEHÖRIGHET
För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

  • Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 2a