Specialistundersköterska Operation, anestesi och intensivvård

Är du redo för en ny karriär? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations-, anestesi- och intensivvård.

Du får spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär även kunskaper om krishantering, akut omhändertagande, hjärt- och lungräddning, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut.

Utbildningen håller hög nivå för att matcha de krav som ställs från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem!

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.

Upplägg

Studierna till specialistundersköterska operation, anestesi, intensivvård bedrivs delvis på distans med träffar i Växjö och vid vissa tillfällen i Ljungby. Träffar sker i varje kurs och pågår ca 3 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/ chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker under höst - och vårtermin. Praktikplats ordnas av skolan och i möjligaste mån nära hemorten. 

Upplägg och innehåll för träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

  • Introduktion, lagstiftning, patientsäkerhet, kvalitetearbete och yrkesansvar  10p
  • Vårdhygien, sterilitet och vårdrelaterade infektioner 15p
  • Anatomi, fysiologi och patofysiologi 20p
  • Medicinsk teknik, 10p
  • Omvårdnad inom operation och anestesi 25p
  • Omvårdnad inom intensivvård, 25p
  • Lärande i arbete inom anestesi och operation 35p
  • Lärande i arbete inom intensivvård 35p
  • Kommunikation och handledning 15p
  • Examensarbete 10p

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Behörighet
Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg: Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2)

Minst 1 års arbetslivserfarenhet som utbildad undersköterska eller motsvarande

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö och Ljungby. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd 200 YH-poäng, 2 terminer
Utbildningsplatser 20 platser
Studietakt Heltid
Studieform Delvis distans med platsbundna träffar i Växjö, vissa tillfällen i Ljungby
Examen Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Kontakt
Anna Rydén, Utbildningsledare
Carina Weidmert Strandberg, Utbildningsledare, Vårdlärare

Händelser

mars 2023