Campus Västra Skaraborg

På Campus Västra Skaraborg har du möjligheten att studera på olika nivåer; grundskolenivå, gymnasienivå, yrkeshögskolenivå eller högskolenivå. Du kan läsa kurser eller ett helt program.

Laborant

Campus Västra Skaraborg

Laboratorieassistenter eller en Laborant (som det också kallas) arbetar huvudsakligen med mikrobiologiska och kemiska analyser samt med utförande av standardiserade tester. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-09-01
2025-09-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-07-08
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan

Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör

Campus Västra Skaraborg

Som bygglovshandläggare handlägger du bygg-, mark- och rivningslov och anmälningspliktiga ärenden, i byggenhetens uppdrag ingår även tillsyn enligt PBL. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2026-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan

Operativ Digital kommunikatör

Campus Västra Skaraborg

Som Operativ digital kommunikatör arbetar du med hur företag och organisationer kan använda sociala medier och internetmarknadsföring i sin kommunikation. Läs på www.framtid.se

Utbildningsstart
2025-01-01
Utbildningsslut
2026-06-19
Ansökan öppnar
2024-09-01
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Operativ Produktionstekniker

Campus Västra Skaraborg

Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-01-22)
2025-01-01
2026-01-01
Utbildningsslut
2025-07-10
2026-07-09
2027-07-08
Ansökan öppnar
2024-09-01
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse