Dacapo Mariestad bild

Dacapo Mariestad

Välkommen till Dacapo Mariestad, en plattform för universitets- och högskoleutbildningar i Mariestad. Här erbjuds du utbildningar av hög kvalitet i en unik miljö.

HÄR HITTAR DU ALLA VÅRA UTBILDNINGAR >>

​En inspirerande forsknings- och utbildningsmiljö
Dacapo Mariestad är en kommunal utbildningsplattform. Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildningar i egen regi och universitets- och högskoleutbildningar i samverkan med andra aktörer. Vårt mål är att bidra till livslångt lärande.

Förutom att ha hållbar utveckling som ledord brukar vi beskriva vår verksamhet som kultiverande. För oss innebär det att vi odlar kunskap och att vi aldrig står still. Vi är en lärande organisation i ständig rörelse framåt.

Du hittar oss på Magasinsgatan 4 som ligger i hjärtat av sjöstaden Mariestad. Dacapo Mariestad är beläget i en kulturhistoriskt värdefull byggnad med hundraåriga anor som under denna tid har hyst alltifrån kronobränneri till lasarett och skola. Byggnaden finns i en vacker omgivning med höga naturvärden. På andra sidan ån Tidan ligger Universitetsparken. Här finns trädgårdsmästeri, trädgårdsrum och murgård. Oavsett vilken utbildning du väljer får du tillgång till en unik studiemiljö.

Idag finns det flera konferensrum och en större aula som rymmer 130 personer. De som studerar hos oss får tillgång till alla studieutrymmen, nätverk och videokonferensutrustning. Vi har också Hantverksbiblioteket som med sin omfattande samling kulturvårdslitteratur är unikt i sitt slag.

Välkommen till oss!

Tandsköterska

Dacapo Mariestad

Tandsköterskans arbetsuppgifter har på senare år blivit fler och mer självständiga. I yrkesrollen ingår allt från att ha egna patienter till att assistera tandläkaren vid behandlingar.  Utbildningen genomförs som heltidsstudier och som en bunden utbildning, vilket innebär cirka 2-4 schemalagda dagar på skolan per vecka och därutöver självstudier med möjlighet till handledning. 

Teorilektioner varvas med praktiskt arbete i våra metodrum. Metodrummen kan också bokas för egen träning. Under de verksamhetsförlagda kurserna LIA (Lärande i arbete) ska du som studerande tillsammans med en erfaren handledare tränas i att utöva yrket på en godkänd tandvårdsklinik. LIA är fördelat på tre perioder och bedrivs på heltid.

Utbildningen ställer stora krav på engagemang, förutsätter en hög arbetsinsats och det krävs att du är disciplinerad i dina studier. Att studera på 100% är jämförbart med heltidsarbete!

Efterfrågan på kvalificerade tandsköterskor är stor och väntas öka ytterligare de närmaste åren, vilket innebär goda möjligheter till arbete efter examen. Utbildningen är CSN-berättigad.

Kontakt
Hanne Gustafsson, Utbildningsledare
0501-75 57 63

Petra Alamos Cardenas, Tandvårdslärare
0501-75 60 95

Utbildningsstart
2024-08-12
2026-02-02
2027-08-16
Utbildningsslut
2025-12-19
2027-06-18
2028-12-22
Studietakt
100%
YH poäng
325 YH-poäng (ca. 1.6 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-04-15
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Frisk- & kroppsvård

Fönsterhantverkare - traditionella hantverkstekniker

Dacapo Mariestad

Hos oss får du möjlighet att spetsa dina kunskaper inom traditionellt fönsterhantverk. Vi förbereder dig för en bransch där hållbarhet får alltmer fokus.

Intresset för att återanvända gamla fönster och dörrar börjar äntligen få fäste i byggbranschen. Kyrkobyggnader har ofta stora kulturhistoriska värden och måste enligt kulturmiljölagen underhållas så att deras kulturhistoriska värden inte förvanskas eller minskas, det innebär i regel att reparationer ska ske med traditionella metoder och material.

Efterfrågan på fönsterhantverkare är stor och möjligheterna till arbete efter examen är stor och du kan bland annat arbeta som fönsterrenoverare och fönsterhantverkare.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Kontakt
Nathalie Werjefelt, Utbildningsledare
0501-75 57 76

Mats Lindström, Huvudlärare fönsterhantverk
0501-75 58 90

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-05-31
2026-05-31
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-15
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning

Kulturmålare - traditionellt byggnadsmåleri

Dacapo Mariestad

Vill du lära dig mer om traditionella färgmaterial och tekniker? Välkommen till oss!

Idag behövs hantverkskunnande om traditionella material och tekniker för att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader från olika tidsepoker.

Under utbildningen får du lära dig använda kalkfärg, slamfärg, linoljefärg, tempera/emulsion, limfärg och papp- och vävspänning av tak och väggar. Genom praktiska övningar får du lära dig hur man blandar färger, skapar rätt färgbrytning och behandlar byggnader på ett varsamt sätt.

Du kommer få kunskap om ett stort antal bindemedel och underlag samt hur de förekommer i målerihistorien för att kunna göra rätt bedömning på byggnader.

Då efterfrågan på ditt kunnande är stort så är möjligheten till arbete stort efter godkänd examen.

Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat Kulturmålare, Kyrkomålare, Byggnadsvårdsmålare eller som Målare inom profilen Hållbart byggande. 

Utbildningen är CSN-berättigad.

Kontakt
Nathalie WerjefeltUtbildningsledare
0501-75 57 74

Tom GranathHuvudlärare
0501- 75 57 61

Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2025-06-20
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-15
Branscher
Bygg & fastighet
Kultur, media, design

Produktionstekniker för framtidens automatiserade industri

Dacapo Mariestad

Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig inom en växande bransch, som är nyfiken på nya innovativa metoder och vill bidra till ett hållbart tekniskt samhälle. Oavsett om du nyss tagit examen från gymnasiet eller befinner dig mitt i yrkeslivet och vill byta bana är du välkommen att söka utbildningen.

Svensk industri storsatsar på forskning och innovation för att ställa om sin produktion till att bli fossilfri. Sverige vill vara världsledande inom den gröna omställningen, vilket kommer att skapa många nya spännande jobbtillfällen inom industrien. Samtidigt står tillverkningsindustrin inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, både på kort och på lång sikt. 

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
Utbildningsslut
2025-12-19
2026-12-18
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-15
Branscher
Teknik & tillverkning
Satellitort
Skövde

Stråtaktäckare

Dacapo Mariestad

Dacapo Mariestad blir först i Sverige med att utbilda en ny generation stråtaktäckare!

Stråtaket är en del av vår byggnadskultur. Bevarandevärdet inom de offentligt såväl som privat ägda byggnader med stråtak är högt samtidigt som antalet stråtaktäckare nationellt är mycket lågt.

I Europa har det blivit ett genomslag med stråtak inom nyproduktion. De länder som valt att utbilda stråtaktäckare och möta moderna kvalitetskrav har kunnat se en enorm utveckling. Branschen ser att en liknande utveckling är möjlig för svensk marknad. Svenska Stråtaktäckarföreningen är medlem i ITC (International thatching society) och deltar i internationella sammankomster. Föreningen har goda kontakter med både Nederländerna och Danmark för samarbete och kompetensutveckling.

Utbildningen är 2-årig och kommer att bedrivas på heltid där studierna varvas med praktiska moment, teoretiska föreläsningar, LIA (Lärande i arbete/praktik), seminarier och studiebesök. Vissa praktiska moment kommer att genomföras på faktiska byggnader, både privata och offentliga.

Utbildningen Stråtaktäckare ger kunskaper och färdigheter i kulturhistoriska värden, att hantera verktyg, beräkna kostnader av takläggning samt arbetsmiljö och säkerhet.

Behörighet
Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningsstart
2024-09-01
2026-09-01
2028-09-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2028-06-30
2030-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-15
Branscher
Bygg & fastighet
Övrigt