Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstituts värdegrund vilar på omtanke, öppenhet, jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling. Ta första steget mot ditt drömjobb redan idag och sök till någon av våra utbildningar.

Välkommen till Frans Schartaus Handelsinstitut!

Barnspecialistundersköterska

Frans Schartaus Handelsinstitut

Specialistundersköterskor kan arbeta på sjukhus, barnavårdscentraler eller som skolsköterskor.  Det är viktigt att arbeta på ett sätt som får patienter och anhöriga att känna förtroende. Yrket ställer höga krav på att dokumentera skriftligt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-02

Butiksledare inom handel och dagligvaror

Frans Schartaus Handelsinstitut

En butikschef eller detaljhandlare driver ett företag som säljer olika varor direkt till kunden. Det är ett arbete som kräver ledaregenskaper, organisationsförmåga och servicekänsla. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-16)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2023-02-28
2023-12-22
2024-12-20
2025-12-19
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-02

Hotel Management

Frans Schartaus Handelsinstitut

Hotellmanagers har ledande befattningar inom t.ex hotell, turistbyrå, kongresscenter, eventbyrå, olika upplevelseföretag mm. Möjliga yrkesroller kan vara receptions-, konferens-, boknings eller hotellchef, teamleader, destinationsutvecklare, turistinformatör och mycket mer. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-16)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
2025-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-02

Läkemedelstekniker

Frans Schartaus Handelsinstitut

Läkemedelstekniker har teoretiska och praktiska kunskaper inom läkemedelsproduktion vad det gäller materian som används i produktionen samt produktionsprocesserna, närmare bestämt inom cellodling och bioteknik, processteknik samt separationsteknik. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-02-28
2024-02-28
2025-02-28
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-02

Medicinsk sekreterare

Frans Schartaus Handelsinstitut

Medicinska sekreterare har många och varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård vid sjukhus, vårdcentraler och inom företagshälsovård. Läs på framtid.se.

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-01)
Påbörjad (2022-01-17)
Påbörjad (2022-08-22)
Påbörjad (2023-01-16)
2023-08-01
2024-01-01
2025-01-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2023-12-22
2024-06-30
2024-12-20
2025-06-30
2025-12-19
2026-12-25
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-02