Omsorgsförlaget

Omsorgsförlaget är ett socialt utbildningsföretag. Vi arbetar med utbildning, föreläsningar och litteratur inom omsorgsverksamhet, men också inriktningar inom socialt arbete, hälsa och skola.  

Vårt arbete utgår från en helhetssyn på människan, där en yrkesmässig kompetensutveckling kombineras med personlig utveckling och som ger en hållbar, långtidsverkande effekt för dig, verksamheten och samhället i stort. 

Omsorgsförlaget är sedan 2022 yrkeshögskola och anordnare av yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog, 200 yrkeshögskolepoäng.

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Omsorgsförlaget

Utbildning Stödpedagog riktar sig till dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde och göra skillnad för människor med funktionsvariationer och deras anhöriga, men även vara ett stöd för att kvalitetssäkra och höja yrkeskunskapen brett inom LSS-verksamhet.

Utbildningen bedrivs på halvtid och på distans, vilket gör att du kan genomföra din utbildning där du är och ändå träffa lärare med en samlad spetskompetens inom funktionsvariationsområdet, noga utvalda från hela landet.

Efter utbildningen kan du ta ett utökat ansvar för delar av det systematiska kvalitetssäkrande arbetet inom LSS-verksamhet, samarbeta i tvärprofessionella team och team med stödpedagoger. Du kommer att kunna vara ett utökat stöd för både verksamhetsansvarig och den egna eller andra verksamheter.

Behörighet

Särskilda förkunskaper och/eller villkor
Godkända betyg i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper:
- Hälsopedagogik, 100p
- Specialpedagogik 1, 100p
- Specialpedagogik 2, 100p
- Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
- Yrkeserfarenhet minst 1 år på heltid

Har du jobbat inom funktionshinderomsorg fyra år eller mer på minst 50 % anser vi att du uppfyller kraven på särskild behörighet som gäller Hälsopedagogik, och Specialpedagogik 1 och 2.

Kontakt
eva@omsorgsforlaget.se, utb.ledare
0738-611 303

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
Utbildningsslut
2026-05-08
2027-05-07
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Hofors kommun)