Stödpedagog inom funktionshinderområdet bild

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Utbildning Stödpedagog riktar sig till dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde och göra skillnad för människor med funktionsvariationer och deras anhöriga, men även vara ett stöd för att kvalitetssäkra och höja yrkeskunskapen brett inom LSS-verksamhet.

Utbildningen bedrivs på halvtid och på distans, vilket gör att du kan genomföra din utbildning där du är och ändå träffa lärare med en samlad spetskompetens inom funktionsvariationsområdet, noga utvalda från hela landet.

Efter utbildningen kan du ta ett utökat ansvar för delar av det systematiska kvalitetssäkrande arbetet inom LSS-verksamhet, samarbeta i tvärprofessionella team och team med stödpedagoger. Du kommer att kunna vara ett utökat stöd för både verksamhetsansvarig och den egna eller andra verksamheter.

Behörighet

Särskilda förkunskaper och/eller villkor
Godkända betyg i följande gymnasiala kurser eller motsvarande kunskaper:
- Hälsopedagogik, 100p
- Specialpedagogik 1, 100p
- Specialpedagogik 2, 100p
- Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
- Yrkeserfarenhet minst 1 år på heltid

Har du jobbat inom funktionshinderomsorg fyra år eller mer på minst 50 % anser vi att du uppfyller kraven på särskild behörighet som gäller Hälsopedagogik, och Specialpedagogik 1 och 2.

Kontakt
eva@omsorgsforlaget.se, utb.ledare
0738-611 303