Juridik
Juridiska arbetsuppgifter finns så gott som i alla branscher. De som jobbar inom yrkesområde Juridik analyserar och löser diverse juridiska frågor och ser till att regler och lagar följs. Arbete inom juridik kan bland annat handla om domstolsarbete, affärsjuridik, skatterätt, familjerätt eller andra områden där parter skall förhandlas, uppgifter granskas eller att upprätta kontrakt och andra rättsliga handlingar.

Filter
Studieform

Din sökning på gav 25 träffar

Customs Compliance Specialist (Tullspecialist)

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Ansökan öppnar i höst

Sverige är i högsta grad beroende av export och import. Området är komplext och flera myndigheters olika krav och regelverk måste följas. Behovet av personal med kompetens i tullfrågor är mycket stort i näringslivet och ökar ständigt.

Flödet av varor mellan länder kontrolleras av det svenska Tullverket och deras utländska motsvarigheter och varuflödet ska ske enligt gällande regler. Att ha en välutvecklad process för tullhantering är därför avgörande för alla företag som arbetar med internationell handel.

Nya regelverk, omprövning av tillstånd, krav på effektivare hantering av tulldeklarationer och integration av tullsystem länder emellan bidrar till en ökad efterfrågan av personer med tullkompetens. Även den ökande världshandeln bidrar till att fler företag behöver ha personal med tullkompetens för att säkerställa att man följer gällande lagar och regler. Den framtida arbetsmarknaden är därför mycket ljus för personer med utbildning inom området.

Denna utbildning ger dig som studerande heltäckande kompetens för att kunna arbeta inom alla kunskapsgrenar inom tullområdet t ex import, export, tullförfaranden med ekonomisk verkan, tullvärde, klassificering av varor, ursprungshantering och transiteringar. Du kommer att kunna arbeta i samtliga steg i tullproceduren och du kommer även ha kompetens att jobba med egenkontroll och utvecklingsfrågor inom området.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • arbeta med frågor som rör tullhantering; import, export, tullförfaranden och deras ekonomisk verkan, klassificering av varor, beräkna tullvärde, transitering samt kunna genomföra en dokumentation inför en AEO-ansökan
 • arbeta i samtliga steg i tullproceduren vid etablering av relationer med nya kontakter inom informations- och godsflöde samt förstå samband och koppling till företagens övriga verksamhet
 • applicera nya regler, arbetsmodeller, avtal etc i det dagliga arbetet med tullhantering
 • bistå företaget beträffande utveckling av och frågor inom tullområdet
 • arbeta med egenkontroll och uppföljning av företagets tullhantering
 • självständigt söka information i EU:s regelverk; tullkodex och tillämpningskodex, samt söka i vårt nationella regelverk tullagen, tullordningen och tullförordningen
 • självständigt ta fram olika optimala tullösningar
 • behärska olika typer av IT-verktyg som hjälpmedel i sitt arbete

Krav på särskilda förkunskaper - Godkända betyg (minst E/G/3) i:

 • Svenska 2/B alt Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande
 • Engelska 6 alt Engelska B eller motsvarande

Frågor? 
Kontakta Anna Sjöström
031-724 66 08

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-01-23)
2024-01-15
2025-01-01
Utbildningsslut
2024-06-14
2025-06-13
2026-06-12
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-10-15
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Juridik

Lönespecialist

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Behovet av specialister inom lön ökar. Det råder brist på personer med hög kompetens inom området och många företag har idag svårt att rekrytera. Jobben finns inom alla branscher, hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.

Den moderna löneprocessen i kombination med allt-mer komplexa lagar och regler och ökad globalisering, ställer ökade krav på löneyrket. IT-utveckling med system där man själv registrerar och hittar uppgifter, är ett exempel på hur rollen har moderniserats.

Utbildningen förbereder dig för den moderna rollen som lönespecialist där man hanterar hela flöden av data, från lön till avstämning, såväl som att ha kompetens i ärenden gällande pensioner och försäkringar. Du lär dig att tolka och tillämpa arbetsrättsliga lagar samt att arbeta i olika löneoch redovisningssystem och att hantera Excel. Engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • arbeta konsultativt och självständigt som lönespecialist
 • utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom området lön
 • kunna hantera personaladministrativa frågor
 • arbeta i olika typer av företag, organisationer samt offentlig förvaltning och ha förståelse för verksamheternas olika förutsättningar och krav
 • förstå och analysera arbetsrättsliga och andra förekommande juridiska problem
 • lösa problem självständigt, noggrant och konstruktivt
 • arbeta i projektform och i team
 • kommunicera/beskriva/förklara processer och rutiner för chefer/anställda och kunder

Krav på särskilda förkunskaper - minst betyget E/G/3 i följande kurser:

 • Svenska 2/B
 • Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande (Max. 15 poäng)

Frågor? 
Kontakta Anna Sjöström
031-724 66 08

Utbildningsstart
2024-01-15
2025-01-01
Utbildningsslut
2025-05-31
2026-05-31
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-10-15
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Juridik

Facility Management

Affärshögskolan

Utbildningen för dig som vill arbeta med arbetsplats- och fastighetsservice. Gör karriär i en internationell miljardbransch med stora jobbmöjligheter!

2 år | Kostnadsfri & CSN-berättigad

Facility Management är en bred bransch där du jobbar med att analysera, projektleda och utforma arbetsmiljöer och servicefunktioner. Du är en viktig del av företagets verksamhet då du ansvarar för utveckling, drift, administration och planering av olika fastighets- och arbetsmiljöfrågor. Efter examen kan du jobba som:

 • FM-koordinator
 • Platschef
 • Service Manager
 • Site Manager
 • Verksamhetsutvecklare
Utbildningsstart
2024-08-01
Utbildningsslut
2026-06-19
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Ekonomi, admin, sälj
Juridik

Internationell transportlogistiker

Hermods Yrkeshögskola

Som transportlogistiker arbetar du med transporter av varor för företag och verksamheter. Du arbetar med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.

Transportbranschen blir allt mer global och står inför stora förändringar i och med en ökad e-handel och krav på miljövänliga och effektiva leveranser. Sverige är Nordens logistikcentrum och en stor andel av Sveriges export och import passerar Skåne. Regionen tar tillvara på denna möjlighet och har som mål att skapa ett starkt logistikcentrum med välfungerande godstransporter som lockar flera internationella företag.

Utbildningen förser dig med kompetens inom transport och logistik och förbereder dig för en internationell karriär om så önskas.

 

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Påbörjad (2023-08-28)
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2024-08-01
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Transporttjänster
Ekonomi, admin, sälj
Juridik
Studieort
DISTANS (Malmö kommun)

Löne- och ekonomikonsult

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna hos externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter.

En löne- och ekonomikonsult finner jobb inom alla branscher. Hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag. Yrkesrollen har på senare år genomgått en förändring och idag ska man inte bara behärska lön utan också kunna pensioner, förmåner, skatter, arbetsrätt etc. Yrket innebär en mer konsultativ roll än tidigare. En rådgivande servicefunktion som stöttar både medarbetare och chefer. Denna roll kräver en både bred och djup utbildning som möter de nya kraven.

Utbildningen
Löne- och ekonomikonsult ger dig en helhetssyn för att förstå sambanden mellan områdena lön, ekonomi och personal. Du får kompetens att använda och förvalta olika lönehanteringssystem och utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom lön och ekonomi. Du lär dig också att tolka och tillämpa de viktigaste lagarna samt att bokföra, göra bokslut och skapa årsredovisningar i olika redovisningssystem. Även pensions- och försäkringsärenden har en viktig del i utbildningsplanen.

Att behärska engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

Frågor?
Kontakta Anna Sjöström
031-724 66 08

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Påbörjad (2023-08-28)
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-02-28
2025-02-28
2026-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Juridik