Övrigt
Under denna kategori presenteras utbildningar som inte passar i övriga branschområden. Det kan handla om utbildningar med fokus på miljöarbete och hållbarhet. Men här presenteras även utbildningar som har branschområdet "Övrigt" som komplement till en eller två andra branschområden.

Filter
Studieform

Din sökning på gav 53 träffar

Miljösamordnare Hållbara Byggnader

KYH

✓ Kostnadsfri & CSN-berättigad YH-utbildning. 

Som Miljösamordnare har du en specialistroll inom byggnadsteknik, miljökunskap och miljölagstiftning! Du samordnar, planerar, driver och följer upp miljöfrågor hos företag och organisationer. Ditt jobb är att identifiera miljöpåverkan vid byggprojekt. Det innefattar att göra byggvarubedömningar, inventera markförhållanden och ta hänsyn till lagstiftningsfrågor. Du varvar mellan kontor och ute i fält på byggarbetsplatser. 

Behörighetskrav
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i någon av följande kurser:

 • Bygg och anläggning 1 och Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
  Eller
 • Matematik 2 och Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2


  Saknar du något behörighetskrav? Det finns flera olika sätt att bli behörig på! Läs om hur du kan bli behörig till KYH här!
   

  Platsbunden via Stockholm, Malmö, Piteå & Norrtälje. 

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Höstterminen 2026
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Vårterminen 2028
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Bygg & fastighet
Övrigt
Ekonomi, admin, sälj
Satellitort
Malmö, Piteå, Norrtälje

Underhållstekniker inom processindustrin

Yrkeshögskolan Borlänge, Vuxenutbildningen

Din kompetens behövs inom industrin! Gör ett smart val och utbilda dig till underhållstekniker.

Är du teknikintresserad och gillar problemlösning? Då kan underhållstekniker vara yrket för dig. Utbildningen ger dig en bred teknisk kompetens för att ge dig rätt förutsättningar att kunna förebygga och avhjälpa driftstörningar samt driva förbättringsarbete inom industrin. Den snabba teknikutvecklingen och pågående digitalisering gör att branschen står inför ett stort kompetensbehov. Ett attraktivt framtidsyrke, helt enkelt.

En anledning till det stora kompetensbehovet beror på det ökade behovet av kompetensen som följd av teknikutvecklingen, pensionsavgångar och den kunskapsskillnad som anses komma enligt tidigare VD vid Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Torsten Ekström.

Det finns indikatorer från branschen på att det rör sig om så mycket som 5 000 tjänster per år. Förutom dessa siffror tillkommer pensionsavgångar och en kompetensdifferens, den nuvarande traditionella underhållskompetensen kommer att behöva kompletteras mot den mer datadrivna och digitaliserade verksamheten som vi nu står inför.

Utbildningen till underhållstekniker inom processindustrin drivs av Borlänge kommun och är framtagen i nära samarbete med branschen och har funnits sedan 2013. Hittills har över 90% av studenterna som gått utbildningen fått jobb. Det innebär att branschföretag till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och tar emot studerande under Lärande i arbetet (LIA).

Några av de deltagande branschföretagen är Arctic Paper, OneNordic, Outokumpu, Spendrups, Ahlstrom, Quantservice, Northvolt och SSAB. Ledningsgruppen medverkar för att säkerställa en dagsaktuell utbildning som är anpassad till företagens behov. Genom utbildningen får du lära dig allt som täcker företagens kompetensnivå för en anställning som underhållstekniker.

Vad arbetar man med?

Vad jobbar man då med som underhållstekniker? Jo, man felsöker, utreder och löser driftsproblem. Rollen, som också kan benämnas servicetekniker eller underhållsmekaniker, har en viktig roll i en verksamhet. Vardagliga arbetsuppgifter består av reparation, underhåll, nyinstallation, felsökning och dokumentation.

Underhållstekniker minskar risken för driftstopp inom industrin genom förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

Att arbeta som under­hålls­­tek­niker är omväxlande och roligt och passar dig som gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem.

Bra egenskaper att ha som underhållstekniker:

 • Flexibel
 • Handlingskraftig
 • Organisationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Stresstålig 

Utbildningens mål

 • Kunskap inom underhållsområdet med inriktning mot processindustrin
 • Kunskap om och överblick kring områden som gränsar till underhållsarbete inom processindustrin
 • Utföra specialiserade arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde men även andra kvalificerade arbetsuppgifter
 • Praktiskt kunna analysera och åtgärda sammansatta problem inom den studerandes val av inriktning
 • Kunna kommunicera åtaganden och formulera lösningar inom sitt yrkesområde på minst ett främmande språk
 • Kunna felsöka, analysera och tillgodogöra sig ny information för att kunna lösa uppkomna arbetsuppgifter i sin professionella utveckling

Detta skall ske inom någon av inriktningarna mekaniskt- eller el- och automatiserat underhåll.

Den studerande får själv välja sin inriktning inom sitt yrkesval inför tredje terminens studier.

Efter godkänd avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som underhållstekniker och du kan söka jobb som arbetsledare inom underhåll, underhållstekniker, processtekniker, automationstekniker, servicetekniker eller -montör.

Utöver ditt examensbetyg så kommer du att få ett europaintyg, som gör att du kan söka likvärdiga jobb inom hela EU. Intyget grundar sig på EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) som framtagit detta. Intyget är ett dokument som gör det lättare för arbetsgivare och utbildningsinstitutioner att förstå någons yrkeskvalifikation. Dokumentet omfattar utbildningsmål som finns beskrivna i den av myndigheten beslutade utbildningsplanen.

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. När man studerar en yrkeshögskoleutbildning läser man teoretisk kunskap samtidigt som man lär känna näringslivet längs vägen genom praktik och arbetslivsförankrade uppgifter. Praktiken, som på yrkeshögskolan kallas LIA (lärande i arbete) utgör hela 22 veckor vilket motsvarar cirka en fjärdedel av utbildningen. All utbildning inom yrkeshögskolan sker i nära samarbete med arbetslivet. Yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i samarbete med – och i många fall initierade av – företag från den aktuella branschen. Detta för att innehållet i utbildningarna ska bli så aktuella som möjligt och matcha det kompetensbehov som finns i arbetslivet, och för att de studerande ska kunna ta sig an yrkesrollen direkt efter examen. Yrkeshögskolan bedriver bara utbildningar där det finns en säker marknad för jobb.

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller

genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Mer information hittar du under rubriken Reell kompetens på utbildarens hemsida.

Särskilda förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen till Underhållstekniker inom processindustrin krävs också att du har godkänt i:

 Svenska 1/Svenska A

 Matematik 1/Matematik A

 Engelska 5/Engelska A

Utbildningen bedrivs på heltid och motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).

För mer information
Kontakta utbildningsledare Fredrik Degerman, telefon: 070-309 35 13.

Utbildningsstart
2024-08-12
2025-08-11
2026-08-10
Utbildningsslut
2026-05-22
2027-05-21
2028-05-26
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-23
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt

Koordinator inom besöksnäringen

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Koordinator inom besöksnäringen är en bred utbildning med många jobbutgångar.

Du kommer att få en bred kunskapsbas att utvecklas från. Den här utbildningen är indelad i kurser utifrån yrkesområden inom besöksnäringen, detta för att skapa en bättre helhetsbild för det aktuella kunskapsområde. 

Under utbildningen kommer du att få grundläggande kunskaper inom bland annat turism, ekonomi och marknadsföring. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden såsom besöksnäringen, projektledning, försäljning, affärsutveckling samt ledarskap.

Under utbildningen fokuseras det även mycket på mjuka värden, exempelvis på service och attityd/inställning. Det är också viktigt att du i din roll som Koordinator behärskar vissa dataprogram bl. a. Excel. 

Detta i kombination med fyra LIA-perioder, totalt 28 veckor, ger dig en mycket bra helhetssyn, praktisk erfarenhet och många nyttiga nätverkskontakter.

Denna utbildning är på heltid och bunden till Båstad.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande):
– Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2)
– Engelska 6
– Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Kontakt
Jessica Johansson, utbildningsledare
Tel. 0431-776 51

Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2026-05-22
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Hotell, restaurang, turism
Ekonomi, admin, sälj
Övrigt

Processtekniker - hållbar produktion

Campus Varberg

Är du intresserad av en bransch där modern kompetens efterfrågas och där det finns ett mycket stort behov av att nyrekrytera? Är du teknisk intresserad? Tycker du om att arbeta både självständigt och i team med utveckling? Då ska du utbilda dig till processtekniker med inriktning hållbar produktion.

Omställningen som industrin och samhället står inför är avgörande för vår framtid. Därför är hållbarhet och cirkulär ekonomi viktiga delar av utbildningen. I en cirkulär ekonomi tar man hänsyn till hur en produkt ska återvinnas redan när man designar den. Stor vikt läggs vid att produkten ska gå att dela upp och källsortera. Detta ställer höga krav på val av material och tillverkningssätt. Med hjälp av nya teknologier sker nu en utveckling i branschen av nya affärsmodeller utifrån ett cirkulärt förhållningssätt.

Utbildningens mål
Målet är att du efter utbildningen ska ha breda kunskaper inom industriella processer, hållbarhet, elektrisk mätteknik, styr- och reglersystem, grundläggande kemi och IT samt kvalitets- och hållbarhetsarbete.

Vidare förmåga att underhålla och driftsätta anläggningar utifrån ett hållbart fokus, utveckla ett hållbarhetsperspektiv i livscykeln för produkter och tjänster, förbättra reglersystem genom simulering och att använda datorhjälpmedel med mera.

Du ska bland annat ha kompetens att utföra praktiska moment inom drift och underhåll, bidra till en hållbar produktion i en processteknisk verksamhet och definiera och fatta beslut avseende åtgärder vid driftproblem.

Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör att du kan ta ansvar i rollen som processingenjör, processoperatör, processtekniker eller produktionstekniker.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Grundläggande elteknik
 • Grundläggande energiteknik
 • Grundläggande maskinteknik
 • Grundläggande reglerteknik
 • Kraft- och värmeproduktion
 • Hållbarhet 
 • Processkemi
 • Processteknik
 • Processteknisk matematik
 • Arbetsmiljö och processäkerhet
 • LIA 1
 • LIA 1
 • Examensarbete

Mer information om utbildningsorter
Du söker plats på utbildingen i Varberg eller vår satelitort Mariestad. Utbildningen sänds i realtid från klassrummet i Varberg till satellitorten. Där följer du undervisningen i klassrum tillsammans med dina studiekamrater. Vissa delkurser sänds även digitalt till Varberg om utbildaren för delkursen befinner sig på annan ort. Då undervisningen sänds digitalt kan det öppna upp för möjligheten att delvis ta del av utbildningen på distans. Kontakta ansvarig utbildningsledare för att mer information om utbildningens upplägg och dina möjligheter.

Kontakt
Maria Lindfors
Utbildningsledare

Utbildningsstart
2024-09-01
Utbildningsslut
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-31
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt
Satellitort
Mariestad

Stråtaktäckare

Dacapo Mariestad

Dacapo Mariestad blir först i Sverige med att utbilda en ny generation stråtaktäckare!

Stråtaket är en del av vår byggnadskultur. Bevarandevärdet inom de offentligt såväl som privat ägda byggnader med stråtak är högt samtidigt som antalet stråtaktäckare nationellt är mycket lågt.

I Europa har det blivit ett genomslag med stråtak inom nyproduktion. De länder som valt att utbilda stråtaktäckare och möta moderna kvalitetskrav har kunnat se en enorm utveckling. Branschen ser att en liknande utveckling är möjlig för svensk marknad. Svenska Stråtaktäckarföreningen är medlem i ITC (International thatching society) och deltar i internationella sammankomster. Föreningen har goda kontakter med både Nederländerna och Danmark för samarbete och kompetensutveckling.

Utbildningen är 2-årig och kommer att bedrivas på heltid där studierna varvas med praktiska moment, teoretiska föreläsningar, LIA (Lärande i arbete/praktik), seminarier och studiebesök. Vissa praktiska moment kommer att genomföras på faktiska byggnader, både privata och offentliga.

Utbildningen Stråtaktäckare ger kunskaper och färdigheter i kulturhistoriska värden, att hantera verktyg, beräkna kostnader av takläggning samt arbetsmiljö och säkerhet.

Efterfrågan på stråtaktäckare är stor. Det finns goda möjligheter till arbete efter examen, se ord från branschen nedan.

Våra nätverk inom byggnadsvårdsbranschen har visat sig motståndskraftiga under lågkonjunkturer. Många av dem har etablerat kundrelationer inom den privata sektorn, där efterfrågan på renovering och underhåll av befintliga hus prioriteras över nybyggnationer.

Ord från branschen

Joar Nilsson, ordförande i Svenska stråtaktäckarföreningen, ser utbildningen som en betydande nyhet för att bevara traditionella kunskaper och öka användningen av stråtak i nybyggnation, särskilt med tanke på dess konkurrenskraftiga kvalitet och kostnad samt dess roll i den gröna omställningen.

"I dagsläget finns ca 20 yrkesmän [inom stråtak], vilket inte är tillräckligt. Summan kan jämföras med Danmark där antalet uppgår till ca 400. Hantverket och kunskapen kring konsten att lägga stråtak är – förutom värdet av att bevara hantverket i sig - ett för kulturmiljövården viktigt bidrag till
resurshushållningen i samhället."
Johan Gardelin, utredare Riksantikvarieämbete

”Bristen på hantverkare samt entreprenörer som kan ordna fram materialet vass och halm. Det finns några kunniga och erfarna stråtakläggare men flera av dem har passerat pensionsåldern, så det är ett stort behov av nya hantverkare i större delen av landet. Det finns många stråtak i vårt område och ofta är det brist på hantverkare och material som gör att de inte blir renoverade.”
Sara Roland, handläggare, Västra Götalandsregionen

Behörighet
Grundläggande behörighet (gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper uppnådd genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet) samt viss hantverkserfarenhet uppnådd genom utbildning eller praktisk erfarenhet. Vi gör alltid en individuell bedömning.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Kontakt
Hanne Gustafsson Utbildningsledare
0501-75 57 63

 

Utbildningsstart
2024-09-01
2026-09-01
2028-09-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2028-06-30
2030-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Branscher
Bygg & fastighet
Övrigt