En nyligen genomförd undersökning, utförd av Origo Group på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, visar att en växande del av allmänheten känner till yrkeshögskolan. Jämfört med 2017 har kännedomen ökat med nästan tio procentenheter, något som nu ligger på imponerande 83 procent.

Yrkeshögskolan, som etablerades för knappt 15 år sedan, har snabbt vuxit till att bli en betydande utbildningsform. Med cirka 90 000 studenter som för närvarande deltar i olika YH-utbildningar är det tydligt att intresset för denna form av utbildning är i ständig tillväxt. Enligt den senaste mätningen väljer var tredje individ som påbörjar en eftergymnasial utbildning i Sverige att börja på en yrkeshögskola.

YHGuiden.se: En nyckelaktör i Yrkeshögskolans framgångsrika framtid

I denna växande trend spelar YHGuiden.se en avgörande roll. Med det ökande intresset för Sveriges yrkeshögskolor blir YHGuiden.se en central plattform för att underlätta och guida potentiella studenter. Genom att erbjuda information om det breda utbildningsutbudet, kommer YHGuiden.se vara en oumbärlig resurs för dem som behöver orientera sig bland aktuella utbildningsalternativ.

Positiv inställning och ökad kunskap om yrkeshögskolan

Magnus Wallerå, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, menar i deras senaste pressrelease att den positiva inställningen till yrkeshögskolan är på uppgång. Totalt sett är 70 procent av respondenterna positivt inställda, och det märks särskilt bland personer i åldern 31-45 år och bland kvinnor.

Den ökade positiva inställningen återspeglas också i den minskade andelen negativt inställda, som har sjunkit från sex procent till fyra procent sedan den första mätningen 2017. Detta indikerar tydligt att yrkeshögskolan blir alltmer accepterad och uppskattad som en effektiv väg till arbetsmarknaden.

Ökad kännedom i arbetslivet och vikten av YHGuiden.se

Undersökningen visar att kännedomen om yrkeshögskolan bland arbetsgivare når nya höjder. Hela 93 procent av de tillfrågade arbetsgivarna känner nu till yrkeshögskolan, en ökning med fem procentenheter på två år. Det är här YHGuiden.se blir kritisk. Genom att fungera som en länk mellan studenter och arbetslivet kommer plattformen spela en central roll i att öka medvetenheten om yrkeshögskolan bland arbetsgivare, vilket ytterligare stärker utbildningens koppling till arbetsmarknaden.

Robin Vipp, marknadschef för Framtidsutveckling, understryker betydelsen av det nära samarbetet med arbetslivet för yrkeshögskolans framgång.

- Något som genomsyrar svaren från samtliga YH-elever jag pratar med är att dom valt utbildningsformen på grund av dess verklighetsförankring och nära samarbete med arbetslivet.

Han framhåller vikten av att sprida kunskapen om yrkeshögskolan även bland mindre företag och betonar därmed att YHGuiden.se blir en värdefull partner för både arbetsgivare och aktörer som bedriver YH-utbildningar:

- Med en ökad kännedom och positiv inställning till yrkeshögskolan blir YHGuiden.se en oumbärlig resurs för alla som söker information och vägledning inom Sveriges yrkeshögskoleutbildningar. Plattformens roll som en länk mellan studenter och arbetslivsförankrade utbildningar kommer att bli alltmer central när intresset för Yrkeshögskor fortsätter att växa.

Framtidsutveckling är samlingsnamnet för Sveriges största nätverk av sök- och jämförelsetjänster för yrken och utbildningar. Framtidsutveckling består av Framtid.se, YHGuiden.se, Studier.se, GymnasieGuiden.se samt FragaSYV.se.