Specialistundersköterska - Akutsjukvård bild

Specialistundersköterska - Akutsjukvård

Är du undersköterska och vill specialisera dig inom akutsjukvård? Utbildningen vänder sig både till dig som redan arbetar inom akutsjukvård och till dig som vill byta inriktning. Utbildningen går på distans och deltid för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Utbildningen genomförs i samarbete med Yrgo i Göteborg. Du får fördjupade kunskaper, konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta som specialistundersköterska inom akutsjukvård.

Under utbildningen går vi igenom följande:

  • Anatomi, fysiologi och patofysiologi samt svikt av vitala funktioner
  • Strukturerat omhändertagande inom akutsjukvården, inklusive teamarbete och effektiv kommunikation, omvårdnad och omvårdnadsprocessen, bedömningsinstrument, den akut sjuka patienten, medicinteknik och digitalisering
  • Personcentrerad vård
  • Etik och värdegrund
  • Preventivt patientsäkerhetsarbete
  • Vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner
  • Lagstiftning, organisation och systematiskt kvalitetsarbete
  • Pedagogiska teorier, samtalsmetoder och handledning

Efter din utbildning
Som specialistutbildad inom ditt område är du en värdefull källa till kunskap på din arbetsplats. Du kommer att vara delaktig i utvecklingsarbete och arbeta med kvalitetssäkring utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Du kan också ansvara för att introducera nya medarbetare och att arbeta övergripande med handledning, exempelvis som huvudhandledare.

Praktik -LIA
En del av utbildningen består av praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll. LIA går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Studieupplägg och behörighet
Utbildningen genomförs på distans och omfattar 2 års studier med en studietakt på 50 procent, med undantag för LIA (praktik) som du gör på heltid. Det ingår 8 fysiska träffar under utbildningen där varje träff pågår i cirka 2 dagar. Ett fåtal av dessa träffar är mer teoretiskt inriktade och då kan vi erbjuda att delta på distans, men för de mer praktiskt inriktade träffarna behöver du vara på plats.