Anna gick El- och energiprogrammet på gymnasiet och med både en pappa och en bror inom energibranschen var hon nyfiken på att vidareutbilda sig. Diskussionerna kring utbildning tog fart när hon praktiserade med sin pappa som arbetar som distributionselektriker.

Jag ville ha en utbildning som gav mig möjlighet att ta anställning som distributionselektriker. Målet var ju att få anställning på ONE Nordic i Arvika,  pappa kände till Åsbro Kursgård, det gjorde även min yrkeslärare som sa att ”Åsbro är bra”. Så jag kände att det inte var något att fundera över.

Jag kollade inte på andra utbildningar, det var Åsbro som gällde. Sen att jag valde Storlinjeutbildningen var ju också för att få en chans att testa på att få arbete på högre spänningsnivåer och på höga höjder. Men jag visste redan innan jag började utbildningen, att det var inom distributionsområdet jag ville jobba!

Anna är nöjd med utbildningen, med instruktörerna och utbildningsanläggningen. Det hon tycket var absolut bäst med utbildningen var de långa LIA-perioderna.

Det var mycket som var bra med utbildningen, men det som jag tyckte var bäst var att det var så mycket praktik. En tredjedel av hela utbildningen är en ute på företag (LIA). För det är verkligen då man får sätta sig in i verkligheten och känna på hur det är och kan testa olika arbetsplatser och områden.

Jag gjorde alla mina LIA perioder på One Nordic. Två perioder inom eldistribution (lokalnät). Den sista LIA-perioden testade jag på regionnät, just för att känna på hur det skulle vara att jobba på lite högre spänningsnivåer. Men det gjorde mig bara mer säker på att det är distributionsområdet som är rätt för mig.

Anna tyckte att det var helt ok att bo i studentboende under studietiden även om hon inte skulle vilja jobba så, och bo borta.

Det var inga konstigheter och jag hade fina klasskamrater. Men jag konstaterade att bo borta under veckorna är inget för mig. Jag vill helst jobba måndag- fredag 07-16 och komma hem på kvällen. Så ser det ju inte ut för de som jobbar på storlinjen.

Anna trivs jättebra med sitt första jobb och det blev som hon hoppades på. Hon fick anställning på ONE Nordic i Arvika.

Det bästa med jobbet är att få vara ute varje dag, Det är varierande och en får göra allt från småjobb till lite större projekt. Sen tycker jag om felavhjälpning, då får man verkligen arbete med problemlösning och det är kul och utmanande!

Jag trivs jättebra! Vi har en fin gemenskap i Arvika och det känns tryggt att vara i en bransch där det kommer att finnas jobb i många år framöver. Och utvecklingsmöjligheterna är stora!

Jag rekommenderar fler att söka till energibranschen! Och jag rekommenderar utbildningen Anläggningsmontör Storkraftnät!