Fordonstekniker El/IT - Göteborg

Yrkesrollen fordonstekniker får beskrivas som rätt ny och kompetensen är högre än för den mer traditionellt beskrivna fordonsmekanikern. Med bakgrund i den stora teknikomvandling som fordonsbranschen just nu genomgår är efterfrågan på den kompetens utbildningen ger mycket stor och kommer att öka rejält.

Utbildningen
Utbildningens innehåll och omfattning är framtagen utifrån branschens krav på kompetens. Sveriges Fordonsverkstäders förening skriver på sin hemsida angående gymnasieskolan och kraven på framtidens fordonstekniker: ”Nya alternativa drivmedel och olika kombinationer kommer att kräva nya kunskaper inom teknik, säkerhet, miljö, lagar och regler. En viktig fråga är om den nu tillgängliga poängen 2500 under tre år kommer att räcka för att bli anställningsbar inom alla yrken? Vi är övertygade om att en kompetens motsvarande ingenjör eller tekniker kommer att krävas för att kunna serva och underhålla våra mest avancerade fordon.”

Efter avslutad utbildning har du kunskaper inom:

  • Fordonsbranschens teknikskifte mot el- och hybridfordon, hur dessa är uppbyggda och fungerar samt hur infrastruktur påverkas och utvecklas
  • Elektronik i fordon, inbyggda och uppkopplade IT-system; dess funktionalitet, uppbyggnad och hur de kommunicerar
  • Matematiska beräkningar inom ellära och datakommunikation
  • Säkert arbete inom el/hybridfordon enligt lagstiftning och riktlinjer
  • Kvalitetssäkring och dokumentation av arbetsprocesser från diagnosticering till reparation
  • Kundrelationer och intern kommunikation
  • Planera och utföra reparation, service och uppgradering av delsystem samt underhåll av el-/hybridfordon
  • Utföra specialiserade mätningar och analysera resultat av fordons delsystem
  • Självständigt utföra diagnosticering, mätning och analys av fordons delsystem och dess funktionalitet

Vem kan söka
Alla kan söka en YH-utbildning! Det kommer att finnas möjlighet till behörighetstest i fall du saknar behörighet för Ma2 och/eller Ellära