Säkerhetstjänster
Detta branschområde täcker in arbeten där man på olika sätt sysslar med olyckor, brott och säkerhet. Det handlar både om förebyggande arbete, innan någonting har skett, och med räddningsåtgärder och utredningsarbete efter att någonting sånt har hänt. Att arbeta med säkerhet kan handla om att vara väktare eller flygplatskontrollant, brandman eller polis. Man kommer i alla dessa yrken att ha kontakt med människor och ofta samarbeta med olika yrkesgrupper. Allt fler säkerhetsarbeten kräver tekniskt kunnande eftersom teknikutvecklingen sker snabbt inom detta område. Datasäkerhet är ett viktigt område som blir allt mer aktuellt.

Filter
Studieform

Din sökning på gav 37 träffar

Flyg- / helikoptertekniker

Nordiskt FlygTeknik Centrum Luleå - NFTC

Yrket för dig som är teknikintresserad, och som är redo för en spännande karriär inom landet och ute i Europa.

Utbildningen erbjuder dig en karriär inom en högteknologisk bransch, där fokus ligger på säkerhet och effektivitet. Efterfrågan inom branschen är idag stor, och utbildningen öppnar upp för en karriär både inom landet och i Europa.

Utbildningen är en 2 årig heltidsutbildning på vår godkända EASA part-147 skola, som ligger enbart ett stenkast från Luleå Airport. Under utbildningen varvas teori med praktik, som utförs i vår hangar och ute på olika arbetsplatser inom landet, men även utomlands.

Nordiskt Flygteknikcentrum är en kvalificerad yrkeshögskola, där vi utbildar framtidens flygtekniker med inriktning helikopter. Våra instruktörer har en lång erfarenhet från branschen både civilt och militärt. Vi tar även in externa instruktörer, för att förstärka vår utbildning inom vissa moduler.

Är du framtidens flygtekniker med inriktning helikopter?
Den som söker vår utbildning har ett tekniskt intresse, även om gymnasieutbildningen hade en annan inriktning. Den som söker ska vara redo at satsa på en utbildning, som kan ge dig en karriär civilt och militärt.  

Behörighet
Grundläggande behörighet gymnasieexamen eller motsvarande
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Engelska 6, 100p
  • Matematik 2, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
  • Fysik 1, 150p
  • Fysiken kan ersättas av 100p Nk eller 50p Nk + 50p eltekniska kurser, 100p

Varför välja Luleå som din studieort?
Norrbotten och Luleå är platsen, som erbjuder flera årstider. Där vintern erbjuder snö, kyla, norrsken, fruset hav. Sommartid sol, värme och midnattsljus.

Luleå erbjuder många möjligheter av kultur, natur och sport på den högsta nivån. Luleå har närmare 79 000 invånare, och staden är i ett expansivt läge inom den gröna omställningen.

Mer information om utbildningen, samt information om ansökan, hittar du på skolans hemsida

Utbildningsstart
2024-08-12
2025-08-11
Utbildningsslut
2026-06-19
2027-06-18
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-15
Branscher
Teknik & tillverkning
Transporttjänster
Säkerhetstjänster
Studieort
Luleå kommun

Säkerhetsskyddssamordning

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Distansutbildning via Zoom där materialet spelas in och med fysiska träffar i Stockholm.

Genom att kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Projekteringen av säkerhetsskyddsåtgärder utvecklar en förmåga att finna och applicera lösningar liksom att ta ansvar, kommunicera och samarbeta.

Utbildningen startar med att lägga en nivå av baskunskaper för de studerande vad gäller systematiskt säkerhetsskyddsarbete inklusive en genomgång av aktuell hotbild, lagar och krav, samt upphandling genom säkerhetsskyddsavtal. På detta sätt uppnår deltagarna direkt en högre säkerhetsmedvetenhet. Därefter byggs kompetensen ytterligare på inom de mer specifika delområdena personalsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet för att successivt höja de studerandes kunskaper,

Studietakt:
Deltidsutbildning på 17 veckor med en studietakt på 70%. Den största delen av kursen är självstudier som kan bedrivas på valfri tid. Samtliga gruppredovisningar är obligatoriska. 

Behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Detta omfattar även arbete inom något av följande områden: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där något eller flera av de angivna ämnena har ingått.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Vårterminen 2025
Studietakt
70%
YH poäng
70 YH-poäng (ca. 0.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-04
Branscher
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

GDPR för IT-sektorn

Newton Kompetensutveckling

GDPR för IT-sektorn

Denna kurs ger dig en djup förståelse för GDPR-bakgrund och syfte, samt dess specifika krav på IT-sektorn. Du kommer att lära dig att identifiera och hantera personuppgifter korrekt och att säkerställa att registrerades rättigheter respekteras i alla digitala system.

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2024-11-22
Studietakt
75%
YH poäng
45 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-27
Branscher
Juridik
Data & IT
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS

Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med informations- och cybersäkerhet och antingen vill utveckla din kompetens eller står i begrepp att ta ett karriärkliv för att behålla ditt arbete, utvecklas eller gå vidare till nya arbetsuppgifter.

Utbildningen vänder sig även till organisationer som gör en satsning på informationssäkerhet och erbjuder flexibilitet även ur ett arbetsgivarperspektiv tack vare sitt upplägg med en lärarledd undervisningsdag och en självstudiedag per vecka under fyra månader.

Utbildningen pågår i 16 veckor med en (1) lärarledd dag/vecka (olika veckodagar) och en (1) självstudiedag/vecka

Behörighet:
Tre års yrkeslivserfarenhet (heltid) inom informations- och cybersäkerhetsområdet, eller minst ett års yrkeslivserfarenhet inom området i kombination med relevant eftergymnasial examen eller certifiering.

"Stolt över att jag förkovrat mig inom detta otroligt intressanta och aktuella område."

"Väldigt lärorik och relevant utbildning med fantastiskt kunniga lärare! /Emelie"

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
40%
YH poäng
32 YH-poäng (ca. 0.4 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-25
Branscher
Säkerhetstjänster
Ekonomi, admin, sälj
Data & IT
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Cybersäkerhet

STI - Stockholms Tekniska Institut

Vi erbjuder nu en kurs cybersäkerhet, skräddarsydd för yrkesverksamma inom IT-branschen som vill öka sin kompetens inom säkerhetskultur och kunna hantera cyberhot i företag och organisationer.

Vilka förkunskaper behövs?
Du behöver ha minst ett års erfarenhet inom IT-relaterade områden såsom drift, nätverk eller utveckling, eller motsvarande kunskaper och färdigheter. Kursen är på distans och studietakten på 50%, vilket gör att du kan kombinera studierna med nuvarande arbete. 

Kursen
Kursen rustar dig för att bygga en starkare säkerhetskultur på företag och i organisationer, och omfattar cyberkriminalitet, systematiskt cybersäkerhetsarbete och metodik för incidenthantering kopplat till den ökande risken för cyberattacker. Kursen bygger på arbetslivets konkreta behov. Cybersäkerhet kräver god helhetsförståelse kring IT-lösningar, arkitektoniska IT-miljöer och en förståelse för utvecklingsprocessen.

I dagens digitaliserade värld är en säker digital infrastruktur avgörande för att möjliggöra framgångsrik verksamhet och bidra till hållbara samhällen. Kursen både ökar medvetenheten kring cybersäkerhet och bidrar till att lösa den allt mer akuta kompetensbristen inom området.   

Kursen är kostnadsfri och du har samma rätt till studiemedel som om du går YH-program. Eventuell kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Utbildningsstart
2024-09-30
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
2025-01-31
Vårterminen 2026
Studietakt
50%
YH poäng
40 YH-poäng (ca. 0.4 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-11
Branscher
Data & IT
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)