Riskhantering av induktion vid högspänningsanläggningar

Att arbeta som elkrafttekniker eller som elkraftingenjör ger dig möjlighet att vara med i förnyelsen och ombyggnaden av Sveriges befintliga elnät. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Anläggningsmontör Storkraftnät

Åsbro kursgård

YH Utbildningen Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker passar dig som är praktiskt lagd gillar vara utomhus och arbeta med händerna.  Äventyr varje dag på hög höjd!

Vad gör en Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker?
Som anläggningstekniker arbetar du i de stora kraftledningarna som försörjer vårt land med elektricitet. Du arbetar främst med transmission- och regionnät, med att bygga, underhålla och besikta dessa kraftledningar och tillhörande ställverk.

En anläggningstekniker arbetar ofta i ett projekt. Detta innebär att du kommer att under projektets genomförandetid befinna sig på projektplats som kan utföras i hela Sverige. Du arbetar då som resande montör. Du kan även ha anställning mer regionalt på ett företag med olika uppdrag då som distributionselektriker.

Företag som anställer Anläggningstekniker är elnätsbolag som har egna montörer eller Entreprenadföretag som arbetar mot elnätsbolaget. Du kan även starta ditt eget entreprenadföretag och sälja ut dina tjänster.

Utbildningen till Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker
Utbildningen ger en bred kompetens, dels i att arbeta med kraftledningar och ställverk inom region- och transmission (40 – 400kV), och att kunna medverka vid anläggnings- och underhållsarbeten inom eldistributionsnät (0,4 – 40kV). Denna breda kompetens är ett krav från branschen och ökar din mångsidighet. På vår 130 hektar stora övningsanläggning kommer du att utbildas praktiskt i alla moment som tex höghöjdsarbete, både i trä- och stålstolpar, samt få kunskap om risker och metoder för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Du kommer att utbilda dig inom kabelarbete och att reparera skador på kraftledningar. Detta är en praktisk utbildning med teoretiska inslag där nästan all undervisning sker utomhus och på hög höjd.

Vilka jobb kan jag söka som Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker?

 • Regionnätstekniker
 • Transmissionsnätstekniker
 • Transmissionstekniker inriktning järnväg
 • Stamnätsmontör
 • Distributionstekniker
 • Storlinjemontör

Framtidsutsikter för en Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker
Efter utbildning har du stora chanser till anställning direkt efter examen. Samhället ställer stora krav på en trygg elproduktion dessutom kommer efterfrågan inte att minska, tvärtom. Stora delar av vårt elnät ska moderniseras, bytas ut och anpassas. Vi står inför en omställning till en helt ny förnybar elproduktion med stora planerade utbyggnationer av stamnätet som ska genomföras. Det finns ett stort behov av tekniker och montörer både nu och i framtiden.

Utbildningen sker på Åsbro Kursgård och leds av kompetenta och erfarna instruktörer från branschen. Vi har ett unikt övningsområde på 130 hektar med luftledningsnät, stationer, ställverk och ett gediget kabelnät. Detta ger dig möjlighet att träna alla arbetsmoment på verklig utrustning. 

Vad innehåller utbildningen till Anläggningsmontör Storkraftnätet/Transmissionstekniker?
Utbildningen till Anläggningsmontör Storkraftnät är bred och du kommer bland annat lära dig om:

 • Distributionsnät
 • Linjebyggnad, trä- och stålkonstruktioner
 • Underhåll av elnät 0,4 - 400 kV
 • Säkerhetsutbildningar
 • Utomhusställverk
 • Kabelteknik lågspänning, region- och transmission

Det ingår även rad olika behörigheter som är nödvändiga i din yrkesroll exempelvis förarbevis terränghjuling, nedtagning av nödställd (kompisräddning vid arbete i stolpar), ESA (elsäkerhetsbehörigheter) arbete på väg med mera.

1/3 av utbildningen består av LIA-kurser, Lärande i Arbete, som är förlagd på en arbetsplats, där du praktiskt får lära dig arbetet med handledning av handledare.  LIA-kurs är viktigt för dig då du kommer att lära känna en arbetsplats, arbetsuppgifterna och företaget lär känna dig. Du har en stor möjlighet att få anställning i företag där du har haft din LIA-kurs. Under LIA-kurs kommer du  att utvecklas och skapa yrkesidentitet.

Examen och kompetens
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Boende
Hos oss bor du i studentkorridor med eget rum och delar sällskapsrum, kök, dusch och toalett. Lunch serveras i restaurang och frukost/middag lagar du själv eller tillsammans med dina kurskamrater i det gemensamma köket.

Så söker du
Tryck på "Ansök direkt" för att ansöka utbildningen. Mer information och ansökningslänk finns även på vår hemsida. 

För att tillgodogöra dig utbildningen har du fördel av grundläggande kunskaper inom matematik och ellära.

För mer information, kontakta:
Anne Kataja, Utbildningschef Tel: 0582-838 56
Mikael Carlsén, VD Tel: 0582-838 50

Utbildningsstart
2024-08-26
Utbildningsslut
2025-11-14
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Bygg & fastighet

Servicetekniker Elkraft

Åsbro kursgård

En Servicetekniker Elkraft kan arbeta med alla delar av vårt stora kraftnät i Sverige och utomlands, vi kan delta i nybyggnation och underhåll av elkraftsystem och elanläggningar.

Ett arbete inom elkraft är varierande och du kan komma att arbeta såväl utomhus som inomhus.

Utbildningens bredd gör att du kommer att kunna söka dig till många olika yrkesroller. Du kommer exempelvis kunna arbeta med elnätets kraftledningar, kontrollsystem, ställverk och transformatorer.

Men även inom järnväg, gruvnäringen och olika typer av fabriker som ofta har många delar av de utrustningstyper som vi kommer att lära oss om och jobba med.

Vill du arbeta inom förnybart så är vindkraft, solceller, batterisystem och elbilarnas laddningssystem andra möjliga områden. Du får teoretiska och praktiska kunskaper, för att kunna delta och utvecklas i att arbeta som tekniker inom hela elkraftsområdet från klenspänning i styrsystem, till de högsta spänningar vi har i samhället.

Exempel på jobb du kan söka efter utbildningen:

 • Servicetekniker elkraft
 • Reläskyddstekniker och Reläskyddsprovare
 • Apparat- och kontrollanläggningstekniker
 • Stationstekniker elkraft och Eltekniker vindkraft
 • Beredare
 • Elkrafttekniker

Utbildningen till Servicetekniker Elkraft
Är designad för att du ska vara anställningsbar direkt efter examen. En tredjedel av utbildningen genomförs på företag. Det ger dig möjlighet att prova på olika arbetsområden och självklart knyta kontakter.

Jobben finns!
Framtidsutsikterna är mycket goda! Stora delar av vårt elnät ska moderniseras, bytas ut och anpassas. Vi står inför en omställning till en helt ny förnybar elproduktion med stora planerade utbyggnationer av transmissionsnät som ska genomföras.

Vem passar utbildningen för?
Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och passar dig som är tekniskt intresserad, gillar att analysera och lösa problem.

Utbildningen till Servicetekniker Elkraft är bred och du kommer bland annat lära dig om:

 • Elkraftsystem i Sverige
 • Elnätets uppbyggnad och funktion
 • Arbetsmiljö/ellagen/ESA/EBR
 • Underhåll för servicetekniker elkraft
 • Transformator- och apparatteknik
 • Hjälpsystem

Det ingår även rad olika behörigheter som är nödvändiga i din yrkesroll exempelvis förarbevis terränghjuling, nedtagning av nödställd (kamraträddning vid arbete i stolpar), ESA (elsäkerhetsbehörigheter) arbete på väg med flera.

En tredjedel av utbildningen består av LIA-kurser 

Så söker du
Tryck på "Ansök direkt" för att ansöka utbildningen. Mer info och ansökningslänk finns på vår hemsida.

Behörighetskrav
Gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper samt Ellära 1, Ellära 2 och Praktisk Ellära eller motsvarande kunskaper.

För mer information, kontakta:
Anne Kataja, Utbildningschef Tel: 0582-838 56
Mikael Carlsén, VD Tel: 0582-838 50

Utbildningsstart
2024-08-12
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2025-12-19
2026-12-18
2027-12-24
Studietakt
100%
YH poäng
335 YH-poäng (ca. 1.7 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Bygg & fastighet

Automations- och Robotingenjör med Industri 4.0

Hermods Yrkeshögskola

Robotar och automatisering är inte längre framtiden utan har mer eller mindre blivit en del av vardagen inom många branscher. Framförallt inom industrin där allt fler fabriker och produktionsled blir självorganiserade.

Industri 4.0 syftar till en fjärde industriell revolution där Internet Of Things (IOT) möjliggör en ny form av informationsflöde inom produktionen. Som automations- och robotingenjör arbetar du med utveckling, installation, programmering, underhåll och reparation av automatiskt styrda anläggningar och industrirobotar.

Yrket passar dig som har ett intresse för tekniska system, är bra på logiskt länkande, problemlösning och kan arbeta i team.

Branschen har redan svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och de strukturomvandlingar som nu sker inom digitalisering, automatisering och robotisering driver på efterfrågan av aktuell kompetens.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Höstterminen 2026
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Vårterminen 2028
Studietakt
100%
YH poäng
425 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Teknik & tillverkning
Data & IT

Projektledare Elkraft distans

Åsbro kursgård

Ta din karriär inom elkraft till nästa nivå!

Elområdet står inför gigantiska utmaningar de kommande åren. Energiomställningen och fortsatt elektrifiering ställer stora krav på kompetens – både inom elproduktionen och elnätssidan. Du som vill utbilda dig till Projektledare Elkraft får en stimulerande och strategiskt viktig framtida roll. 

Åsbro Kursgård erbjuder distansutbildning. Du med erfarenhet inom elkraft kan därmed utveckla din karriär och ta den till nästa nivå. Missa inte den här chansen!

Vad gör en projektledare inom elkraft?
Som projektledare elkraft har du en av energibranschens viktigaste arbetsuppgifter. Det är ditt uppdrag att leda och driva projekt från uppstart till avslut.  Med kunskap och professionalism genomför du projekt med teknisk kvalitet, i rätt tid, till ställda krav för att skapa nöjd kund. Du ansvarar för att ekonomiska rutiner följs, fakturering samt prognoser. Du kommer att arbeta med att säkra kvalité, arbetsmiljö och miljö i projektet. Du ha en samordnande roll och kommer ha kontakter med både myndigheter, kunder och andra berörda parter inom projektet. Du kan komma att delta i anbudsarbeten och inköp. Som projektledare utgår du från ditt kontor, men viss del av ditt arbeta kan komma att vara ute på fält.

Projektledare Elkraft behövs tillexempelvis inom nätbolag, entreprenadsbolag, servicebolag, produktionsbolag, inom infrastruktur- och industriverksamheter samt inom landsting.

Utbildningen till Projektledare Elkraft
Via Åsbro Kursgårds tvååriga distansutbildning kommer du att få den kompetens du behöver för att bli en eftertraktad projektledare på arbetsmarknaden. Utbildningen bygger på de erfarenheter och kunskaper från din yrkesroll inom energibranschen och leds av kompetenta och erfarna mentorer från energibranschen. Utbildning omfattar 50% av studietiden vilket innebär att du kan jobba medan du studerar.

Genom utbildningen får du kunskap om branschens lagar och föreskrifter, affärsmannaskap och projekt som arbetsform. Du utvecklas i ditt ledarskap och förmågor för att kunna driva ett framgångsrikt team från start till mål. Kompetensen du skaffar dig är mycket eftertraktad bland arbetsgivarna och det kan vara din chans att kliva fram och hitta din nya yrkesroll.

Utbildningen är till stor del teoretisk och kommer bedrivas på distans, främst via en digital studieplattform. I utbildningen ingår även totalt 13 nätverksträffar på plats i Åsbro Kursgård. Dessa kommer bland annat omfatta realistiska övningar på kursgårdens anläggning, längre LIA-perioder (Lärande i Arbete) och ett examensarbete. Största delen av utbildningen är självstudier. 

Vilka jobb kan jag söka som Projektledare Elkraft?

 • Projektledare Elkraft
 • Produktionstekniker
 • Produktionsplanerare
 • Beredare

Vad innehåller utbildningen till Projektledare Elkraft?
Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom följande områden:

 • Energibranschen
 • Anläggningsteknik för projektledare elkraft
 • Affärsmannaskap för projektledare elkraft
 • Projektgenomförande elkraft
 • Projektledarrollen
 • Examensarbete

LIA ingår som en naturlig del av utbildningen. LIA, Lärande i Arbete, kan med fördel utföras på din befintliga arbetsplats eller vid önskemål hos annan arbetsgivare.

Så söker du
Tryck på "Ansök direkt" för att ansöka utbildningen.Mer info och ansökningslänk finns på Åsbro Kursgårds hemsida. 

Behörighet
Teknisk utbildning gärna med erfarenhet från aktuellt verksamhetsområde. Du har fördel av att ha allmän behörighet (ej krav).

 • ha examen från gymnasiets elprogram, teknikprogram, naturvetenskapliga program eller ha motsvarande kunskaper.
 • vara godkänd i Matematik 1C (alternativt Matematik B) och Praktisk ellära (alternativt Ellära B), samt trefas eller motsvarande kunskaper.
 • ha minst 5 års yrkeserfarenhet som distributionselektriker eller distributionstekniker inom energibranschen.

För mer information, kontakta:
Anne Kataja, Utbildningschef Tel: 0582-838 56
Mikael Carlsén, VD Tel: 0582-838 50

Utbildningsstart
2024-09-02
2025-09-01
2026-09-01
Utbildningsslut
2026-05-29
2027-06-18
2028-06-23
Studietakt
50%
YH poäng
215 YH-poäng (ca. 2.2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Bygg & fastighet
Studieort
DISTANS (Askersunds kommun)

VVS-ingenjör

Hermods Yrkeshögskola

Som VVS-ingenjör arbetar du med att energieffektivisera inomhusmiljöer. Detta är rätt utbildning för dig med tekniskt intresse och som vill arbeta med teknik.

Det är en stor brist på VVS-ingenjörer tack vare den ökande nybyggnationen av bostäder och andra fastigheter, samtidigt som många gamla fastigheter behöver renoveras.

Som VVS-ingenjör arbetar du med att projektera, designa och göra beräkningar på olika energisystem. Du arbetar ofta framför datorn i rit- och designprogram som CAD eller är ute på möten hos kunder och entreprenörer.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Örebro kommun)